Chủ nhật, 27/05/2018 02:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Áp dụng tập quán trong Luật Hôn nhân gia đình

13/05/2015, 06:12 (GMT+7)

Tập quán được áp dụng phải là quy tắc xử sự phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: vanthanh89@gmail.com hỏi:

Tôi công tác ở cơ quan mặt trận vùng miền núi có nhiều đồng bào dân tộc, có nhiều phong tục tập quán, nhất là về hôn nhân gia đình.

Tôi muốn tìm hiểu về những quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về giải quyết các vấn đề liên quan đến việc áp dụng tập quán hôn nhân gia đình. Mong luật gia quan tâm hướng dẫn.

Trả lời:

Theo Luật Hôn nhân gia đình và Nghị định 126/2014 ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình như sau:

+ Nguyên tắc áp dụng tập quán là:

Tập quán được áp dụng phải là quy tắc xử sự phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Việc áp dụng tập quán phải tuân theo các điều kiện được quy định tại Điều 7 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về tập quán được áp dụng.

+Thỏa thuận về áp dụng tập quán.

Quy định các bên không có thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Hôn nhân và gia đình được hiểu là các bên không có thỏa thuận về áp dụng tập quán và cũng không có thỏa thuận khác về vụ, việc cần được giải quyết.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về tập quán được áp dụng thì giải quyết theo thỏa thuận đó; nếu các bên không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

+Giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán:

Trường hợp giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán thì thực hiện việc hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, khuyến khích sự tham gia hòa giải của người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo.

Trường hợp hòa giải không thành hoặc vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì tòa án giải quyết vụ, việc đó theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

+Tuyên truyền, vận động nhân dân về áp dụng tập quán:

Các Bộ, ngành liên quan và UBND các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng, thực hiện các chính sách, biện pháp sau đây:

Tạo điều kiện để người dân thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, xóa bỏ tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình;

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động người dân phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp và xóa bỏ tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình;

Giáo dục thế hệ trẻ bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, chữ viết và phát huy các giá trị văn hóa trong tập quán tốt đẹp của mỗi dân tộc.

Tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình là tập quán trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 2 của Luật Hôn nhân và gia đình hoặc vi phạm điều cấm quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Trong Nghị định này có danh mục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình cần vận động xóa bỏ hoặc cấm áp dụng, bạn cần nghiên cứu kỹ khi áp dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận