Thứ năm, 18/10/2018 02:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Áp dụng tiêu chuẩn mới với xe công từ ngày 15/11

03/10/2010, 09:04 (GMT+7)

Theo quy định mới, chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên được dùng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác.

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước (xe công) theo hướng tăng định mức trang bị xe công. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11. Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên được sử dụng thường xuyên một xe ôtô trong thời gian công tác. Về mức giá mua xe tối đa trang bị cho các chức danh này, thay vì quy định cụ thể mức giá tối đa 900 triệu đồng/xe, Quyết định mới quy định căn cứ tình hình thực tế tại từng thời điểm, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại xe theo đề nghị của Bộ Tài chính. Mức giá mua xe tối đa được tăng từ 800 triệu đồng/xe lên 1,1 tỷ đồng/xe phục vụ công tác cho các chức danh Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mức giá mua xe tối đa cũng được tăng từ 700 triệu đồng/xe lên 920 triệu đồng/xe đối với các chức danh Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 1,25 trở lên; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các tổng công ty, tập đoàn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tùy theo nhu cầu phục vụ công tác và khả năng tài chính mà các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc được sử dụng một xe ôtô với mức giá mua tối đa 840 triệu đồng/xe (quy định cũ là 650 triệu đồng/xe). Còn đối với các chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc là 720 triệu đồng/xe (quy định cũ là 550 triệu đồng/xe). Theo Quyết định cũ được ban hành ngày 7/5/2007, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban quản lý dự án mới thành lập có các chức danh có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 chỉ được trang bị một xe ôtô. Nay Quyết định mới quy định một số cơ quan được trang bị tối đa hai xe ôtô phục vụ công tác gồm Tổng cục, Cục loại I và các cơ quan tương đương khác ở Trung ương; các Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương đương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố. Đối với các cơ quan, đơn vị khác thì giữ nguyên mức trang bị tối đa là một xe. Theo đó, mức giá tối đa trong trường hợp mua xe mới cũng được quy định tăng từ 550 triệu đồng/xe lên 720 triệu đồng/xe.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận