Thứ hai, 22/10/2018 03:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bắc Giang: Hỗ trợ sản xuất 15.000 ha lúa lai

23/11/2010, 10:21 (GMT+7)

Vụ xuân năm 2011, Sở NN- PTNT Bắc Giang có kế hoạch hỗ trợ sản xuất 15.000 ha lúa lai cho bà con nông dân ở 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện đề án sản xuất lúa lai của tỉnh, vụ xuân năm 2011, Sở NN- PTNT Bắc Giang có kế hoạch hỗ trợ sản xuất 15.000 ha lúa lai cho bà con nông dân ở 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong đó hình thành vùng sản xuất lúa lai tập trung, có quy mô lớn ở 6 huyện trọng điểm là: Lạng Giang (2.300 ha), Yên Dũng (2.200 ha), Việt Yên (2.100ha), Tân Yên (2.000 ha), Hiệp Hòa (2.000 ha) và Lục Nam (1.600 ha). Các giống lúa lai được chọn lựa đưa vào sử dụng là Syn6, B-TE1, Q.ưu số 1, Thục Hưng 6 và TH3-3. Đây là những giống lúa có tiềm năng năng suất cao, chất lượng gạo ngon, chống chịu khá với điều kiện ngoại cảnh, sâu bệnh và đã được đưa vào gieo cấy có hiệu quả trong vụ xuân năm 2010.

 Việc tiếp tục đưa lúa lai vào sản xuất vụ xuân 2011 nhằm mở rộng diện tích lúa lai toàn tỉnh lên khoảng 30% tổng diện tích gieo cấy toàn vụ, đồng thời góp phần nâng cao năng suất lúa bình quân của tỉnh đạt 56 tạ/ha.

THANH PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận