Thứ hai, 20/08/2018 08:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bắc Kạn: Bàn các giải pháp kinh tế năm 2011

10/12/2010, 08:59 (GMT+7)

Từ 8 đến 10/12, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa VII đã họp đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2010, đề ra mục tiêu phương hướng, giải pháp cho năm 2011.

Năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 156 nghìn tấn, bằng 104% kế hoạch và tăng 3% so với năm 2009, trồng mới trên 9.600 ha rừng, đạt 108% kế hoạch, tăng 77,9% so với năm 2009, huy động nguồn vốn đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2009; tạo việc làm cho 6.200 lao động, đạt 103% kế hoạch, giảm 5% số hộ nghèo so với năm 2009.  

Năm 2011, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra 7 nhóm giải pháp nhằm đạt tăng trưởng 13,5%, trồng mới 12.000 ha rừng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 153.000 tấn, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 17,4%; tạo việc làm mới cho 6.400 lao động; 99% số xã có đường giao thông đến trung tâm xã…

ÂU VƯỢNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận