Thứ ba, 19/11/2019 12:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bạc Liêu và Đại học Quốc gia TP HCM hợp tác đào tạo nguồn nhân lực

03/11/2019, 16:13 (GMT+7)

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu cũng như tăng cường khả năng phát triển khoa học...

 

Ngày 2/11, UBND tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu khoa học.

Lễ thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bạc Liêu với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu cũng như tăng cường khả năng phát triển khoa học phục vụ cộng đồng cho các nhà khoa học Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học áp dụng thực tiễn tại Bạc Liêu.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ thỏa thuận hợp tác về các nội dung: Hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Hợp tác về Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bạc Liêu, Hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ và Hỗ trợ thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Bạc Liêu.

Các nội dung hợp tác mang tính chất định hướng để các Sở, ngành của tỉnh Bạc Liêu và các ban chức năng, các đơn vị thành viên, các đơn vị trực thuộc của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thảo luận, thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực của chương trình.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt cho biết: Sau buổi ký kết, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình hợp tác đúng theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, thành lập tổ công tác để rà soát, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động hợp tác, phân công các đơn vị thành viên và trực thuộc triển khai thực hiện cụ thể các hoạt động hợp tác đã ký kết đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở, vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để hỗ trợ các hoạt động hợp tác theo từng chương trình cụ thể và bề vững.

Các đại biểu chục ảnh lưu niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương cũng khẳng định, tỉnh Bạc Liêu sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để hỗ trợ các hoạt động hợp tác theo từng chương trình cụ thể và bền vững, đồng thời tỉnh cũng phân công các Sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện cụ thể các hoạt động hợp tác đã ký kết.

Bên cạnh đó, định kỳ 6 tháng và 1 năm, các Sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn báo cáo tình hình thực hiện và trình về Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ 2 năm 1 lần tổ chức họp luân phiên để sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung đã thỏa thuận hợp tác; trao đổi thống nhất các vấn đề hợp tác cần điều chỉnh, bổ sung và phát sinh mới.

TRỌNG LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận