Thứ hai, 16/07/2018 08:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bắc Ninh: Trên 70% số xã hoàn thành quy hoạch NTM

24/02/2012, 10:08 (GMT+7)

Sau một năm thực hiện thí điểm xây dựng NTM tại 8 xã trên địa bàn, đến nay tỉnh Bắc Ninh đang triển khai Chương trình xây dựng NTM đến 100 xã trên tổng số 126 xã, phường, thị trấn.

Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM, 100% số xã trong tỉnh hiện đã thực hiện xong việc lập đồ án quy hoạch tổng thể, trong đó 71 xã (bằng 71%) hoàn thành quy hoạch chung và được UBND cấp huyện phê duyệt.

Tuy nhiên qua thực tế triển khai mô hình NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia tại các địa phương cho thấy nhiều tiêu chí hiện đã bộc lộ một số bất cập và không phù hợp như: Tiêu chí mỗi xã có 1 chợ trung tâm, tiêu chí tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 25%, tiêu chí thu nhập, hệ thống thủy lợi, môi trường... Đây là tiêu chí khó đạt đối với một số xã trong tỉnh, đặc biệt là các xã thuần nông khu vực các huyện vùng nam sông Đuống như: Thuận Thành, Gia Bình và Lương Tài.

DUY CẢNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận