Chủ nhật, 24/06/2018 08:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bạch Lưu tập trung làm đường giao thông nông thôn, nội đồng

12/09/2017, 08:47 (GMT+7)

Bạch Lưu là một xã miền núi phía bắc của huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Đường giao thông toàn xã có tổng chiều dài 52,7km, trong đó đường trục liên xã 4,6km, đường trục xã 15,9km, đường trục thôn, liên thôn 12,2km, đường ngõ xóm 15,5km, đường trục chính nội đồng 4,5km.

Đảng ủy, UBND xã xác định rõ cứng hóa mạng lưới giao thông là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình xây dựng NTM, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Đến nay, tiêu chí giao thông của xã đã đạt yêu cầu tiêu chí đề ra.

ĐB

Đang được quan tâm

Gửi bình luận