| Hotline: 0983.970.780

Bãi bỏ cắt giảm 173 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ Hai 30/11/2020 , 07:58 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT đã tiến hành rà soát, bãi bỏ, cắt giảm, đơn giản hóa 173/345 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong 10 năm qua, Bộ NN-PTNT đã tiến hành rà soát, bãi bỏ, cắt giảm, đơn giản hóa 173/345 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: KP.

Trong 10 năm qua, Bộ NN-PTNT đã tiến hành rà soát, bãi bỏ, cắt giảm, đơn giản hóa 173/345 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: KP.

Điều này được thể hiện qua Nghị định số 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghị định 123 đã cắt giảm 173/345 điều kiện (đạt tỷ lệ 50%), trong đó 65 điều kiện được sửa đổi, đơn giản hóa, 108 điều kiện được bãi bỏ.

Bộ NN-PTNT đã công bố công khai danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, trong đó công bố 272 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và bãi bỏ 118 điều kiện kinh doanh, 137 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa. Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Ước tính tiết kiệm được 46,42 tỷ đồng/năm, tương đương 339.720 ngày công/năm.

Bộ NN-PTNT đã hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính theo kế hoạch, gồm 3 nhóm thủ tục hành chính: Quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu; Quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên cạn từ khi nuôi/sử dụng con giống đến phân phối, xuất khẩu; Quy định liên quan đến công nhận giống, sản phẩm, vật tư nông nghiệp mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khi sản xuất hoặc nhập khẩu để khảo nghiệm, thử nghiệm, phân tích đến khi công nhận.

Bên cạnh đó, hàng năm Bộ NN-PTNT đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và văn bản  hướng dẫn các đơn vị rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và Bộ đã rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính theo kế hoạch đề ra (bình quân hơn 80 TTHC/năm).

Về rà soát, chuẩn hóa, công bố công khai thủ tục hành chính, Bộ NN-PTNT ban hành Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC về Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ NN-PTNT, trong đó công bố Danh mục 508 thủ tục hành chính chuẩn hóa (gồm 319 TTHC cấp Trung ương, 137 TTHC cấp tỉnh, 38 TTHC cấp huyện và 14 TTHC cấp xã).

Ban hành Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó công bố Danh mục 386 thủ tục hành chính (gồm 248 TTHC cấp Trung ương, 106 TTHC cấp tỉnh, 18 TTHC cấp huyện và 08 TTHC cấp xã, 06 TTHC cơ quan khác.

Đến thời điểm 20/6/2020, Bộ NN-PTNT có tổng số 385 thủ tục hành chính trong đó 251 thủ tục hành chính cấp bộ, 106 cấp tỉnh, 14 cấp huyện, 08 cấp xã, 06 cơ quan khác) đã được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ và website của các đơn vị theo đúng quy định; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính .

Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp ước tính tiết kiệm khoảng trên 1.100 tỷ đồng/năm,tương đương trên 5 triệu ngày công/năm. Ảnh: Mard.gov.vn.

Tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp ước tính tiết kiệm khoảng trên 1.100 tỷ đồng/năm,tương đương trên 5 triệu ngày công/năm. Ảnh: Mard.gov.vn.

Triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 120 báo cáo trên tổng số 141 báo cáo định kỳ (trong đó, cắt giảm 70 báo cáo, đơn giản hóa 50 báo cáo), đạt tỷ lệ 85%. Ngày 16/02/2020, Bộ NN-PTNT đã ban hành Thông tư số 01/TT-BNNPTNT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó, quy định rõ nội dung chế độ báo cáo định kỳ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Hải Phòng:Trưởng Công an xã Gia Minh đứng nhìn doanh nghiệp bị hủy hoại tài sản?

Hải Phòng:Trưởng Công an xã Gia Minh đứng nhìn doanh nghiệp bị hủy hoại tài sản?1

Không có chính quyền đoàn thể, không phải hoạt động cưỡng chế, một nhóm người “lạ” tự xông vào phá, dỡ tài sản của doanh nghiệp trước sự chứng kiến của Trưởng Công an xã.

Sản xuất khẩu trang không đảm bảo chất lượng, bị xử lý như thế nào?

Sản xuất khẩu trang không đảm bảo chất lượng, bị xử lý như thế nào?

Thời gian qua, lực lượng QLTT toàn quốc đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng.

Đất cho cán bộ mượn qua hai thế kỷ biến thành… đất công!

Đất cho cán bộ mượn qua hai thế kỷ biến thành… đất công!1

Một hộ dân ở Sóc Trăng cho cán bộ mượn đất từ cuối thế kỷ trước đòi chưa được, mới đây, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ cho rằng đấy là đất công.

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những câu chuyện đẫm nước mắt trong vụ lật thuyền ở Huế

Những người may mắn thoát chết trong vụ lật thuyền ở Thừa Thiên - Huế kể lại câu chuyện trong phút giây sinh tử, ai nghe cũng không cầm nổi nước mắt.