Thứ ba, 11/12/2018 10:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ban Bí thư ra chỉ thị về bảo đảm an toàn thực phẩm

27/10/2011, 09:52 (GMT+7)

Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 08-CT-TW ngày 21/10/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.  Chỉ thị của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị phải chú trọng đến việc quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với đời sống xã hội, đến sức khỏe con người, sự phát triển nòi giống và phát triển KT- XH.

Mọi người dân có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn và có nghĩa vụ đảm bảo an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm là trách nhiệm và uy tín của từng đơn vị SXKD. Thường xuyên chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đưa các tiêu chí về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển KT- XH của địa phương.

Chỉ thị nhấn mạnh việc chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách và pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Củng cố tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Ban Bí thư yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức quán triệt, xây dựng các chương trình và kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị này.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận