Chủ nhật, 27/05/2018 08:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ban chỉ đạo Chương trình NTM Trung ương làm việc tại Quảng Nam

23/04/2014, 06:43 (GMT+7)

Ngày 22/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc tại Quảng Nam về xây dựng NTM.

Ban chỉ đạo Chương trình NTM Trung ương làm việc tại Quảng Nam
Thượng tướng Bùi Văn Nam cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM do ông Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc tại Quảng Nam về xây dựng NTM.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong 3 năm (2010-2013) tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 334.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của các huyện và tỉnh đầu tư hơn 153.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ SXNN. Quảng Nam đã chú trọng vào xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển SX, xây dựng cánh đồng mẫu, cánh đồng kỹ thuật nâng cao thu nhập cho người dân.

Tính đến nay, Quảng Nam đã dồn điền đổi thửa gần 17.000 ha đất SXNN, gắn với SX nông sản hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào quá trình SX hơn 75% diện tích. Hiện 100% số xã (206 xã) đã triển khai lập đề án xây dựng NTM, trong đó có 185 xã được phê duyệt, bình quân mỗi xã đạt 6,45 tiêu chí, tăng 1,64 tiêu chí/xã so với năm 2010. Riêng xã điểm Tam Phước (Ban Bí thư chọn) đạt 17/19 tiêu chí vào cuối năm 2013.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Cố vấn Chương trình, chia sẻ: “Quảng Nam cần gắn tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng NTM và đưa tinh thần này đến tận cán bộ cơ sở; đẩy mạnh việc đưa khoa học kỹ thuật, tổ chức lại SX trong nông nghiệp. Bên cạnh đó chỉ đạo, phân công một cách cụ thể đối với cán bộ, đoàn thể được giao phụ trách xây dựng NTM trên địa bàn và địa phương phải linh hoạt trong việc huy động sức dân. Đặc biệt cần quan tâm hơn nữa an ninh nông thôn”.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM của Quảng Nam. Đồng thời khẳng định việc xây dựng NTM ở Quảng Nam được người dân nhận thức và thể hiện là vai trò chủ thể. Chủ trương hợp lòng dân, bộ mặt làng quê thay đổi từng ngày sau khi triển khai xây dựng NTM, nhận thức của người dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm gắn kết hơn.

“Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, địa phương phải chú trọng phát huy giá trị chiều sâu về văn hóa. Đồng thời tập trung tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và các đoàn thể với nhiều loại hình phong phú, thiết thực về xây dựng NTM. Đặc biệt, coi trọng công tác vận động, tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể; tiếp tục kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo và chú trọng kiểm tra giám sát, phân cấp cụ thể trong chỉ đạo việc xây dựng NTM. Cùng với việc đảm bảo an ninh lương thực, địa phương phải làm tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất, thu nhập cho bà con nông dân”, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận