| Hotline: 0983.970.780

Ban hành bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Hai 15/08/2016 , 13:50 (GMT+7)

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký quyết định ban hành “Quy định chỉ tiêu các nội dung trong bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Theo đó, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và phải có 6 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định gồm:

1. Tiêu chí sản xuất (giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực SXKD có liên kết với DN đạt từ 70% trở lên; có mô hình ứng dụng công nghệ cao đạt doanh thu tối thiểu 5 tỷ đồng; áp dụng cơ giới hóa vào SXNN đạt từ 50 - 95% trở lên.

2. Thu nhập tối thiểu bằng 1,2 lần đối với mức quy định xã đạt chuẩn trong năm xét công nhận.

3. Tiêu chí kết cấu hạ tầng: Giao thông (100% đường trục thôn, xóm, đường trục chính nội đồng được bê tông hóa, nhựa hóa, cứng hóa đạt chuẩn; đường trục xã, trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng đạt từ 90% trở lên...); thủy lợi (các vùng, khu sản xuất hàng hóa tập trung; vườn hộ có ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm đạt từ 30% trở lên); trường học (cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học và THCS (nếu có) trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; trong đó có ít nhất 1 trường mầm non hoặc tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2); cơ sở vật chất văn hóa (xã và các thôn đều có cổng chào, hàng rào bằng cây xanh hoặc phủ bằng cây xanh tại nhà văn hóa, khu thể thao xã và thôn đạt từ 90% trở lên).

4. Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa - Môi trường phải đáp ứng 4 chỉ tiêu: Giáo dục (đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 2; học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt từ 95% trở lên...); y tế (người dân tham gia BHYT đạt từ 90% trở lên; y tế xã đạt chuẩn Quốc gia với số điểm tối thiểu trên 90 điểm...); văn hóa (các thôn có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động hiệu quả; xã được công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa NTM”...); môi trường (hộ dân sử dụng nước đạt QCVN 02:2009/BYT đạt từ 55% trở lên; chất thải được thu gom, xử lý theo quy định đạt từ 95% trở lên; 100% hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh...).

5. Hệ thống chính trị, xã hội đảm bảo vững mạnh.

6. Khu dân cư NTM kiểu mẫu (tất cả các thôn đều đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu).

Hà Tĩnh đã phê duyệt danh sách 12 xã thuộc 8 huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh và Hương Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2015 - 2020.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Xây dựng nông thôn mới ở xã đồng bào Khmer

Hiếu Trung (huyện Tiểu Cần – Trà Vinh) là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống (chiếm hơn 32%), được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới từ năm 2014.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.