Thứ tư, 17/10/2018 03:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ban hành điều lệ về hoạt động của trường đại học

28/09/2010, 09:07 (GMT+7)

"Điều lệ trường đại học" gồm XI chương, 57 điều quy định, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 10/11/2010.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg về việc ban hành "Điều lệ trường đại học," gồm XI chương, 57 điều quy định tổ chức và hoạt động của trường đại học. Điều lệ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của trường đại học; tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo; hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; nhiệm vụ và quyền của giảng viên, của công chức, viên chức; nhiệm vụ và quyền của người học; tổ chức và quản lý trường đại học; tài chính và tài sản của trường đại học; quan hệ giữa trường đại học, gia đình và xã hội. Điều lệ này sẽ áp dụng với các đại học, trường đại học và học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các đại học, trường đại học tư thục, trường đại học có yếu tố nước ngoài hoạt động theo điều lệ này và quy chế tổ chức, hoạt động của đại học, trường đại học tư thục, quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Theo quy định, tất cả các trường đại học chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2010 và thay thế Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 10/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học".

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận