Thứ bảy, 16/02/2019 12:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ban hành quy định về quản lý di tích

03/12/2013, 10:32 (GMT+7)

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành Quy định “Về quản lý, bảo vệ, đầu tư khai thác di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng” và quy định này có hiệu lực kể từ đầu tháng 12/2013.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành Quy định “Về quản lý, bảo vệ, đầu tư khai thác di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng” và quy định này có hiệu lực kể từ đầu tháng 12/2013.

Theo đó, Quy định có 3 chương: Những quy định chung (chương I); Nội dung công tác quản lý, bảo vệ, khai thác di tích (chương II); và Tổ chức thực hiện (chương III) với tổng số 12 điều. Trong đó, điều 3 về “Phạm vi bảo vệ di tích” nêu rõ: “Khu vực 1 là vùng có các yếu tố cấu thành di tích đã được xác định trong hồ sơ di tích; đây là khu vực được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Khu vực II là vùng bao quanh khu vực I hoặc tiếp giáp khu vực I đã được xác định trong hồ sơ di tích; đây là khu vực được phép thiết lập các công trình phát huy giá trị của di tích”.

Lâm Đồng hiện có 32 di tích và thắng cảng đã được công nhận (cấp quốc gia và cấp tỉnh) cùng hơn 60 điểm du lịch là các thắng cảnh tự nhiên, công trình kiến trúc cổ, cơ sở tôn giáo, làng nghề…

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận