Thứ bảy, 20/10/2018 05:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Băn khoăn công chứng tư

12/11/2010, 09:49 (GMT+7)

Ông Lê Văn Thám ở Phú Thọ xin hỏi:

Gia đình tôi có các con nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở thành phố (con tôi công tác ở nước ngoài, vợ ở trong nước). Vậy thủ tục đăng ký để làm các thủ tục chuyển nhượng (sang tên) được quy định như thế nào? Trường hợp Văn phòng công chứng tư làm dịch vụ có tin tưởng được không?

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Đất đai và các Nghị định của Chính phủ (Nghị định 88 ngày 19/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) quy định việc nộp hồ sơ và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở người ngoài thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở TN- MT.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng TN- MT huyện, trừ trường hợp quy định tại điều 18 của Nghị định 88/2009.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại xã, thị trấn nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyển sử dụng đất cấp huyện hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất. Trong thời gian không quá hai mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND xã, thị trấn khi nhận hồ sơ có trách nhiệm viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ; trong thời hạn không quá ba ngày làm việc phải kiểm tra hồ sơ và thông báo cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sụng, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc nhận giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm sao y bản chính (đóng dấu của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) đối với giấy chứng nhận có nội dung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng để gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của từng ngành.

Trường hợp gia đình ủy quyền Văn phòng công chứng tư thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ (làm dịch vụ) cũng yên tâm vì các văn phòng này có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận