Chủ nhật, 20/10/2019 03:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bản sắc văn hóa làng trong tiến trình đổi mới

18/09/2019, 08:44 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đạt chuẩn và về đích từ rất sớm (2015).

Bình Xuyên đang xúc tiến việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

SX rau xanh trên địa bàn Bình Xuyên.

Bình Xuyên xây dựng nông thôn có kinh tế hộ gia đình phát triển, kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân, cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, hài hòa, giữ gìn, phát huy vẻ đẹp yên bình của làng quê truyền thống. Đặc biệt giữ gìn bản sắc văn hóa làng ở một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, từng là “cái nôi” văn hóa với nhiều truyền thuyết lịch sử…  

Đậm đà bản sắc văn hóa làng

Bình Xuyên với mục đích chung, là nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn NTM, xây dựng các thôn ở các xã đạt chuẩn thành các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, có kinh tế phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp, môi trường sinh thái trong lành. Bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy.

Bình Xuyên vừa là vùng đất cổ, thờ nhiều thần thánh, có nhiều di tích, vừa là vùng đất có truyền thống cách mạng. Bình Xuyên cũng là vùng đất giao thoa giữa miền núi và đồng bằng. Có 1 xã miền núi là Trung Mỹ. Ngoài ra là các xã vùng đồi và đồng bằng.

Hiện Bình Xuyên có 10 xã và 3 thị trấn. Ba miền địa hình là 3 miền sinh thái, có tiềm năng kinh tế và bản sắc văn hóa độc lập nhau, nhưng lại thống nhất và hỗ trợ nhau cùng hội nhập, cùng phát triển, vận dụng cho hiện tại và tương lai. Một hội nhập nhỏ trong hội nhập lớn nền kinh tế và phát triển về văn hóa.

Ở Trung Mỹ xưa có thôn Thanh Lanh. Đình Thanh Lanh trở thành ngôi đình hàng tổng (tổng Thiện Kế). Du khách hàng năm vẫn về đây làm lễ rất nhộn nhịp. Bình Xuyên còn lưu lại những câu ca dao về các tập tục và hoạt động văn hóa của một thời, như câu: “Thanh Lanh có núi Trâu Xô/Có đồi Quần Ngựa có khe Đúc Tiền”. Hoặc câu: “Lênh đênh quán Sót đường ngang/Trở về gò Đậu lại sang gò Đường”. “Tháng bảy thì được xem bơi/Tháng hai xem rước được chơi ba đình”. “Đất Hương Canh về miền Tam Đái/Lại có tỉnh Bắc, tỉnh Đoài, tỉnh Thái/Ba tỉnh đều buôn bán thông đồng”…

Ở Bình Xuyên còn có các đình lớn, như đình Đại Phúc và đình Nhân Vực, đền thờ vua Lý Nam Đế, tức Lý Bôn, vị hoàng đế sáng lập ra nước Vạn Xuân xưa (544 – 603). Nghe nói vợ vua, tức Hoàng hậu, là người Bình Xuyên.  

Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Phấn đấu đến hết năm 2020, Bình Xuyên có ít nhất 1 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chọn xã Tam Hợp là xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). Cuối năm 2020 sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nhân rộng ra các xã khác.

Bước tiếp, chọn ở xã Tam Hợp 1 thôn xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Với xã Thiện Kế, xây dựng 9/18 thôn (trên 40%) giai đoạn 2019 – 2020 để thí điểm tổ chức thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Trong kế hoạch 2019 – 2020, để xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Thiện Kế có kế hoạch sáp nhập như sau: 4 thôn Thiện Kế, Rừng Sằm, Cầu Mán, Gò Cao thành một thôn Thiện Kế. 3 thôn Phục Khải, Quảng Thiện, Đồng Nhạn thành thôn Quang Khải. Như vậy, Thiện Kế sẽ còn 4 thôn: Thiện Kế, Quang Khải, Hiệp Thuận và Tam Hà. Sau khi sáp nhập thôn thành 4/9 thôn, đạt 44,4%.

Các KCN mới ở Bình Xuyên.

Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng NTM, huy động tối đa các nguồn lực tiềm tàng trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong thời gian trước mắt, Bình Xuyên tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào SX, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển SX, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Các xã nghiên cứu thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án khác tại địa phương. Huy động nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư, nhất là người dân chủ động tự thực hiện các tiêu chí của từng hộ gia đình.

Bình Xuyên xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu nhằm đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển NTM bền vững. Bình Xuyên cũng xác định xây dựng NTM là liên tục, không có điểm dừng.
ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận