Thứ sáu, 22/11/2019 03:13 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bao giờ 318 hộ dân được giao đất dịch vụ?

23/10/2019, 08:59 (GMT+7)

Ngày 13/1/2006, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định số 81/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Nguyễn Đỗ Nghiêm ký thay chủ tịch, thu hồi 834.445 m2 đất của 3 xã thuộc địa bàn hai huyện Thạch Thất, Quốc Oai để xây dựng khu công nghiệp Phùng Xá.

Người dân 2 xã Sài Sơn, Yên Sơn rất bức xúc vì 13 năm nay vẫn chưa được giao đất dịch vụ.

Trong đó xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất) bị thu hồi 685.969 m2. Hai xã Sài Sơn và Yên Sơn (huyện Quốc Oai) bị thu hồi 148.475 m2.

Ngày 27/1/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2006/NĐ-CP. Theo quy định tại khoản 4, điều 4 của Nghị định này, thì hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng thì được giao đất (có thu tiền sử dụng đất) tại vị trí có thể làm mặt bằng sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp.

Mức đất được giao do UBND cấp tỉnh căn cứ vào khả năng quỹ đất và mức đất bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân để quy định; Giá đất được giao bằng giá đất nông nghiệp tương ứng cộng với chi phí đầu tư hạ tầng trên đất, nhưng không cao hơn giá đất tại thời điểm thu hồi đất được UBND cấp tỉnh quy định và công bố.

Tại hai xã Yên Sơn và Sài Sơn thuộc huyện Quốc Oai, có tổng cộng 318 hộ dân bị thu hồi đất làm dự án cụm công nghiệp Phùng Xá (nay đổi tên là khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai).

Năm 2008, khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thủ đô Hà Nội, thì UBND thành phố Hà Nội kế thừa và tiếp tục giải quyết những tồn tại tại các dự án mà tỉnh Hà Tây đang thực hiện trước đây.

Ngày 3/9/2013, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội đề xuất xin UBND thành phố Hà Nội giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai.

Ngày 25/9/2013, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 7048/UBND-TNMT, chấp thuận đề xuất nói trên của Sở TN&MT Hà Nội, cho phép UBND huyện Thạch Thất giao đất dịch vụ cho các hộ dân.

Như vậy là sau 7 năm chờ đợi, các hộ dân ở xã Phùng Xá có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai đã được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 4, điều 4 của Nghị định số 17/2006/NĐ-CP. Điều đó khiến bà con rất phấn khởi.

Nhưng 318 hộ dân ở hai xã Sài Sơn, Yên Sơn của huyện Quốc Oai, trong đó có nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách, thì đến nay vẫn chưa được hưởng chính sách đó. Điều này khiến họ rất bức xúc, vì cùng là đất nông nghiệp, cùng bị thu hồi để phục vụ việc thực hiện một dự án, thế mà bên thì được đất dịch vụ, bên không, họ đã gửi đơn đi khắp nơi, xin UBND thành phố Hà Nội giải quyết cho họ được hưởng chính sách trên.

Trước sự bức xúc của các hộ dân, ngày 29/8/2017, Sở TN&MT Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị là Sở Tài chính, Ban chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội, UBND huyện Quốc Oai, UBND xã Sài Sơn, UBND xã Yên Sơn nhằm “xem xét chính sách giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai trên địa bàn 2 xã Yên Sơn, Sài Sơn”.

Tại cuộc họp, UBND huyện Quốc Oai đã đề cập đến việc huyện Thạch Thất đã được UBND thành phố cho phép giao đất dịch vụ cho dân tại quyết định số 7048/UBND-TNMT ngày 25/9/2013, và đề nghị UBND thành phố tiếp tục xem xét giải quyết đất dịch vụ cho dân 2 xã Yên Sơn, Sài Sơn, để đảm bảo sự công bằng, tránh tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương. Ý kiến này đã được sở TN&MT Hà Nội ghi nhận để báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 9/8/2019, UBND huyện Quốc Oai tiếp tục có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội. Trong báo cáo này, UBND huyện Quốc Oai tiếp tục đề nghị UBND thành phố “cho phép UBND huyện Quốc Oai giao đất dịch vụ cho tất cả các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện dự án khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, với diện tích đất dịch vụ bằng 10% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi”. Bản báo cáo cũng đề xuất về địa điểm giao đất dịch vụ cho các hộ dân.

Báo cáo ngày 9/8/2019 của UBND huyện Quốc Oai là thấu tình đạt lý, đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai.

Hơn 300 hộ dân của 2 xã Sài Sơn, Yên Sơn đang ngày ngày chờ đợi việc giải quyết của UBND thành phố. Họ đã mòn mỏi ngóng trông, đã rạc cẳng đi lại, đơn từ suốt 13 năm nay chỉ để được hưởng chính sách của nhà nước như các hộ dân ở huyện Thạch Thất, sau khi đã giao đất nông nghiệp, là nguồn sống chính của mình cho dự án.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận