Thứ ba, 23/04/2019 06:57 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bảo Lâm đảm bảo kế hoạch

19/08/2014, 08:23 (GMT+7)

Qua 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, UBND huyện Bảo Lâm đưa ra đánh giá tại lễ sơ kết được tổ chức mới đây.

Theo đánh giá sơ bộ của UBND huyện Bảo Lâm, một trong những huyện vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng, kết quả của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay là mỗi xã tăng từ 1-2 tiêu chí, đạt 60% kế hoạch năm.

Cụ thể, số xã đạt từ 14-16 tiêu chí có 2 xã, từ 10-13 tiêu chí có 2 xã và từ 6-9 tiêu chí có 9 xã. Tổng vốn đầu tư xây dựng NTM của huyện Bảo Lâm từ đầu năm đến nay đạt gần 516 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho chương trình hơn 4 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ ngân sách huyện chiếm gần 19 tỷ đồng, vốn xã hội hóa hơn 323 tỷ đồng (gồm vốn tín dụng 300 tỷ đồng, huy động DN 1,1 tỷ đồng, vốn dân đóng góp 22 tỷ đồng).

Qua 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, UBND huyện Bảo Lâm đưa ra đánh giá tại lễ sơ kết được tổ chức mới đây: Việc triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình và kế hoạch đề ra, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

KD

Đang được quan tâm

Gửi bình luận