Thứ tư, 26/09/2018 09:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bảo Lâm đầu tư 315 tỷ xây dựng NTM

09/02/2012, 09:55 (GMT+7)

Xây dựng NTM được xác định là một chương trình trọng tâm trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Triển khai thực hiện, năm 2011 UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, đồng thời phân công công việc cụ thể cho các phòng ban chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phối hợp với khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng trong xây dựng NTM.

Đến nay 100% xã của huyện hoàn thành việc lập đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt, trong đó có 4 xã được chọn làm điểm cho từng loại hình phát triển của huyện là: Lộc An, Lộc Thành, Lộc Quảng và  Lộc Ngãi…Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2011 là 315,046 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương qua thực hiện các chương trình lồng ghép 39,05 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh, huyện xã 23,983 tỷ đồng; vốn huy động từ nhân dân, doanh nghiệp, vốn tín dụng và vốn khác 252,013 tỷ đồng, các chương trình, dự án đã thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và thời gian…

Tuy mới là bước đầu nhưng kết quả việc rà soát, đánh giá thực trạng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại một số xã điểm như Lộc An đã đạt 8/19 tiêu chí, xã Lộc Thành đạt 7, xã Lộc Quảng và Lộc Ngãi cùng đạt 5 tiêu chí. Các xã còn lại hầu hết đều tăng từ 1 đến 2 tiêu chí so với trước khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

TẠ XUÂN LÝ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận