Thứ ba, 18/12/2018 05:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bảo tồn rừng đặc dụng Hương Sơn

21/10/2014, 08:17 (GMT+7)

111 tỷ đồng là tổng số kinh phí đầu tư (dự tính) được UBND TP Hà Nội phê duyệt “Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đến năm 2020”.

Mục tiêu nhằm xây dựng và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Hương Sơn bảo đảm các tiêu chí về phân loại hệ thống rừng đặc dụng VN. Ưu tiên bảo tồn nguồn tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, các hệ sinh thái rừng, nâng cao chất lượng và tỷ lệ che phủ của rừng Hương Sơn từ 48,3% (năm 2014) lên 49,7% (năm 2020).

Bảo vệ 28 loài thực vật quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng được ghi trong sách đỏ VN (có 14 loài đã được ghi trong sách đỏ thế giới); bảo vệ 40 loài động vật quý hiếm bao gồm 18 loài thú có tên trong sách đỏ VN (năm 2007), trong đó có 2 loài ở thứ hạng nguy cấp (EN) và 11 loài ở thứ hạng đang bị đe dọa (VU).

Theo quy hoạch, nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2015 - 2016 gần 28,9 tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020 hơn 82,4 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách khoảng 93 tỷ đồng; vốn huy động của các tổ chức, các nhân hơn 18,2 tỷ đồng.

THANH LOAN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận