Thứ hai, 25/06/2018 02:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bất thường một vụ thu hồi đất

25/06/2014, 08:25 (GMT+7)

Sau khi bị thu hồi đất, vợ chồng bà Nguyệt không được bồi thường theo đúng chính sách của Nhà nước, gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của gia đình. 

Bất thường một vụ thu hồi đất
Đơn của bà Cung Thị Nguyệt gửi báo NNVN

Đất khai hoang biến thành…đất công ích?

Báo NNVN nhận được “Đơn khiếu nại và kêu cứu khẩn cấp” của vợ chồng bà Cung Thị Nguyệt- ông Lại Hữu Khanh ở thôn Nghiêm Thôn, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, phản ánh việc vợ chồng bà bị thu hồi 5.299 m2 đất canh tác để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 279 đoạn Phố Mới- Chợ Chì thuộc huyện Quế Võ.

Sau khi bị thu hồi đất vợ chồng bà không được bồi thường theo đúng chính sách của Nhà nước, gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của gia đình. PV Báo NNVN đã về địa phương trên tìm hiểu và được biết như sau:

Năm 1986, vợ chồng bà Nguyệt đã ra khu vực Cống Dưa giáp Tỉnh lộ 20 (TL 20, nay là TL 279), khi đó còn hoàn toàn hoang hóa, để khai hoang. Và họ đã biến vùng đất hoang này thành đất canh tác, sau khi đã đổ vào đó rất nhiều mồ hôi, công sức.

Diện tích thửa đất đó hiện tại là 5.299 m2, nằm trên địa bàn 3 xã là Vũ Dương, Phương Mao và Phố Mới, gồm đất canh tác, đất vườn, nhà, quán bán hàng, sân, được vợ chồng bà Nguyệt sử dụng ổn định suốt từ năm 1986 đến nay, không có tranh chấp. Vợ chồng bà cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về sử dụng đất với Nhà nước.

Năm 2010, khi tổ chức triển khai dự án làm đường 279, UBND huyện Quế Võ đã thu hồi toàn bộ diện tích 5.299 m2 đất trên của gia đình bà Nguyệt. Tuy nhiên, bà Nguyệt cho biết, trong suốt quá trình GPMB, gia đình bà không được mời họp, không nhận được quyết định thu hồi đất, không nhận được tờ kê khai đền bù về đất đai, hoa màu…mà chỉ được nhận phương án hỗ trợ cho việc thu hồi diện tích đất trên.

Nghĩa là toàn bộ diện tích đó không được bồi thường theo quy định hiện hành, chỉ được hỗ trợ. Mức hỗ trợ về đất là 15.000 đ/m2 còn hỗ trợ về hoa màu trên đất là 9.000 đ/m2.

Không đồng ý với mức hỗ trợ trên, vợ chồng bà Nguyệt có đơn khiếu nại gửi UBND thị trấn Phố Mới, khẳng định diện tích 5.299 m2 đất của bà có đầy đủ điều kiện để được bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi chứ không phải chỉ được hỗ trợ, và đề nghị UBND thị trấn xác định rõ loại đất, làm các thủ tục để Ban GPMB huyện bồi thường cho bà theo đúng chính sách của Nhà nước.

Năm 2011, UBND thị trấn Phố Mới có văn bản số 79/CV-UBND trả lời đơn của bà Nguyệt, cho rằng đất dành cho nhu cầu công ích của thị trấn giữ nguyên mức 8,4% (trên tổng diện tích đất nông nghiệp của thị trấn); phần diện tích đất nông nghiệp vỡ hoang của hộ gia đình bà Nguyệt thuộc quỹ đất công ích của UBND thị trấn Phố Mới. Và khẳng định không bồi thường diện tích đất trên cho gia đình bà.

Tiếp tục khiếu nại lên Phòng TN- MT huyện Quế Võ. Mãi đến đầu năm 2013, gia đình bà Nguyệt mới nhận được văn bản số 18/BC-TNMT của Phòng TN- MT huyện Quế Võ, có nội dung không chấp nhận bồi thường diện tích đất trên cho gia đình bà.

Căn cứ mà Phòng TN- MT huyện đưa ra để không bồi thường là khoản 3 điều 20 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ (nhà, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại điều 8 của Nghị định này mà khi xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng thì không được bồi thường, không được hỗ trợ, người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ và tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ);

Và điểm đ, khoản 4, điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ (trường hợp quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt điều chỉnh mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất phù hợp với quy hoạch điều chỉnh đó hoặc trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy quy hoạch thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản này).

Tiếp theo, gia đình bà Nguyệt liên tiếp nhận được các thông báo của địa phương về việc ngừng sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất nói trên kể từ ngày 5/2/2013, và đến Ban GPMB để nhận tiền hỗ trợ, nhưng gia đình bà không chấp nhận.

Ngày 21/5/2013, UBND thị trấn Phố Mới đã mời gia đình bà đến họp để bàn giải quyết việc giải tỏa hành lang giao thông. Nhưng cuối cùng thì UBND thị trấn cũng không có được một kết quả giải quyết chính thức. Và từ đó đến nay, gia đình bà Nguyệt vẫn tiếp tục gửi đơn lên tỉnh, lên Trung ương để đề nghị được hưởng số tiền bồi thường theo chính sách của Nhà nước khi bị thu hồi 5.299 m2 đất nông nghiệp. (Còn nữa)

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận