Đồng chí Hoàng Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT

" /> Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT

Thứ Ba 04/08/2015 , 20:03 (GMT+7)

Sau hai ngày diễn ra, ngày 4/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết thúc tốt đẹp./ Đồng chí Hoàng Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT


* Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Phó TBT Báo NNVN vào BCH Đảng ủy Bộ

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM)”, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 – 2015), mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua đó, Đại hội đã tổng hợp và thông qua biểu quyết với 100% ý kiến tán thành đối với Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với những nội dung cơ bản sau:

Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2010 – 2015

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương Đảng thành cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành, góp phần giữ vững ổn định KT-XH. Đặc biệt là hoàn thành khối lượng lớn các văn bản pháp luật, rà soát, kiểm tra quy hoạch lại SX phù hợp, tạo điều kiện cho các lĩnh vực của ngành phát triển.


Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Bộ đã được Chính phủ phê duyệt, triển khai Đề án tái cơ cấu ngành NN-PTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM.

Tham gia nhiều dự án đầu tư cho chương trình MTQG về xây dựng NTM, làm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực, tham mưu cho Bộ Chính trị về xây dựng NTM.

Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, ổn định SX, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn.

Đại hội tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 35 đồng chí, trong đó, đã chọn 9 đồng chí có số phiếu cao nhất làm đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, cùng 2 đại biểu dự khuyết. Tại Đại hội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã có quyết định khen thưởng và tặng cờ cho Đảng bộ Bộ NN-PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Qua 5 năm triển khai chương trình NTM, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn đã giảm trung bình 1,75%/năm. Đến năm 2015, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 86%, tăng 11% so với năm 2010.

Dự kiến năm 2015, có 100% số xã phê duyệt quy hoạch NTM, 95% số xã phê duyệt đề án xây dựng NTM, bình quân mỗi xã trên toàn quốc đạt 12 tiêu chí, tăng 7,38% so với năm 2010, phấn đấu mục tiêu đạt 20% số xã NTM trên toàn quốc hoàn thành 19 tiêu chí…

Đối với thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ngành, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Bộ đã điều chỉnh, rà soát quy định quản lí chuyên ngành theo hướng phù hợp với cam kết quốc tế, đẩy mạnh thương mại quốc tế, thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn…

Với các giải pháp đó, Bộ đã thực hiện và cơ bản đạt hoặc vượt kế hoạch một số chỉ tiêu kế hoạch ngành đề ra trong nhiệm kỳ như: Tốc độ tăng GDP khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản đạt trung bình 3,12%/năm (so với chỉ tiêu từ 2,6 – 3%/năm); giá trị SX toàn ngành (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 3,85%; kim ngạch XK tăng từ 19,15 tỉ USD năm 2010 lên 30,86 tỉ USD năm 2014 (dự kiến đạt 31 tỉ USD năm 2015), tăng bình quân 12,5%/năm (so với chỉ tiêu đến năm 2015 đạt 21 tỷ USD)…

Một số lĩnh vực quan trọng của ngành như trồng trọt tiếp tục tăng trưởng vững chắc, đạt và vượt mục tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng giá trị SX bình quân 3,42%/năm, góp phần ổn định an ninh lương thực, đẩy mạnh XK.

18-49-39_dscf2339
Đồng chí Đào Ngọc Dung - ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan TƯ trao cờ thi đua cho Đảng bộ Bộ NN-PTNT

Thủy sản đã phát huy được lợi thế cả về khai thác và nuôi trồng, đạt tốc độ tăng giá trị SX bình quân 5,5%/năm, với nhiều mặt hàng có giá trị cao, đem lại siêu lợi nhuận cho người nuôi.

Đề án Tái cơ cấu đã có tác động mạnh mẽ tới ngành

Qua theo dõi nhiệm kỳ qua cho thấy, Đảng ủy và các cấp ủy đảng của Bộ NN-PTNT đã kề vai sát cánh chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan đơn vị phát huy tốt vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu sáng tạo của cán bộ, đảng viên.
Đảng bộ Bộ NN-PTNT đã tham mưu, hoàn thành một khối lượng lớn công việc, nhất là thể chế pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN, thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ khó, có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đã có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của ngành, và đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi.
Chương trình NTM đang được cả nước đồng tình, hưởng ứng và thu hút nhiều nguồn lực của đông đảo nhân dân tham gia. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, những thành tựu đạt được của ngành NN-PTNT đã khẳng định vai trò to lớn của nông nghiệp, nông thôn, nông dân không chỉ góp phần ổn định duy trì kinh tế, mà còn ổn định chính trị xã hội, phát triển đất nước. 

(Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư đảng ủy Khối Cơ quan TƯ)

Lâm nghiệp đã được triển khai đồng bộ kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng, độ che phủ rừng năm 2015 dự kiến đạt 42%, đạt chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra, giá trị SX lâm nghiệp trung bình tăng 5,64%/năm.

Các lĩnh vực diêm nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng và đi vào bền vững.

Đối với công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết TƯ Khóa XI, triển khai rộng khắp quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phê bình và tự phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát được chủ động thực hiện kịp thời.

Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu

Trên cơ sở phân tích đánh giá dự báo tình hình mới, Đại hội đã thống nhất với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM;

Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của ngành; kết hợp khai thác nội lực với thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, trong đó chú trọng vào chất lượng tăng trưởng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giảm nghèo nhanh và bền vững, tham gia bảo vệ và cải thiện tốt môi trường sinh thái.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.

Về một số mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu: Đại hội nhất trí đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ngành đến năm 2020 như sau: Phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP ngành từ 3,5 – 4%/năm; tốc độ tăng giá trị SX toàn ngành bình quân 4 – 4,5%/năm;

Trong đó thủy sản 5 - 5,5%/năm, lâm nghiệp 6 – 6,5%/năm. Phấn đấu đạt kim ngạch XK nông, lâm, thủy sản 39 – 40 tỷ USD vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí NTM.

Về chỉ tiêu, mục tiêu xây dựng Đảng: Giữ vững thành tích Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong sạch vững mạnh;

Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ vững mạnh góp phần xây dựng ngành nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững.

Cụ thể: 100% đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; 100% chi bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ đảng viên đăng ký và tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trong 5 năm tới, bồi dưỡng 1.500 quần chúng ưu tú tạo nguồn cho phát triển Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.000 đảng viên dự bị, kết nạp từ 950 đến 1.000 đảng viên mới.

Phấn đấu 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, đơn thư khiếu nại được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Thử thách to lớn, nhưng không thể không vượt qua

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh hết sức quan trọng khi toàn ngành đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM. 

Để thực hiện thành công chủ trương lớn này, trước hết cần có sự thống nhất về tư tưởng nhận thức và quyết tâm cao ngay trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT. 

Ban Cán sự đánh giá cao vai trò và kết quả hoạt động của Đảng bộ Bộ NN-PTNT trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Những thành tựu mà ngành NN-PTNT đạt được trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan tham mưu, các tổ chức sự nghiệp, DN nhà nước đầu ngành thuộc Bộ. 

Mặc dù chúng ta chưa bằng lòng với nhiều mặt còn tồn tại yếu kém, tuy nhiên hoàn toàn có thể tự hào với những gì đã đạt được khi duy trì tốc độ toàn ngành trên 3,1%/năm, gấp 1,5 lần mức bình quân thế giới. 

Đồng thời đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nước XK nông sản lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, đã khởi động xây dựng chương trình NTM thành phong trào sâu rộng trong phạm vi cả nước, đem lại sự thay đổi cho bộ mặt đời sống nông thôn. 

Trong nhiệm kỳ mới, Bộ và toàn ngành đang đứng trước những thử thách lớn. Đảng đã xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Toàn ngành phải nỗ lực thực hiện mục tiêu mà Đảng giao phó. 

Việc thực hiện sẽ gặp khó khăn hơn trong điều kiện chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi cạnh tranh gay gắt, biến đổi khí hậu ngày càng mạnh mẽ cực đoan. Mặc dù khó khăn thử thách to lớn, nhưng không thể không vượt qua.

(Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT)

 

Nổ nồi hơi, chị tử vong, em nguy kịch

Nổ nồi hơi, chị tử vong, em nguy kịch

Xã hội 14/07/2020 - 16:11

Trong quá trình làm bánh, bất ngờ nồi hơi phát nổ như bom, hậu quả khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch tại địa bàn thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ông Vũ Huy Hoàng bị ung thư, được kiến nghị xem xét giảm nhẹ tội

Ông Vũ Huy Hoàng bị ung thư, được kiến nghị xem xét giảm nhẹ tội

Thời sự 14/07/2020 - 14:59

Ông Vũ Huy Hoàng đang bị các bệnh lý về tim, ung thư tiền liệt tuyến... nên được kiến nghị xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Xe khách lao xuống vực tại Kon Tum: 17 nạn nhân đã xuất viện

Xe khách lao xuống vực tại Kon Tum: 17 nạn nhân đã xuất viện

Xã hội 14/07/2020 - 13:37

17 nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum đã được xuất viện. 17 bệnh nhân khác đang được cứu chữa tích cực, trong đó có 2 bệnh nhân nặng.

Thủ tướng: Bố trí ngân sách xử lý dứt điểm các trọng điểm đê xung yếu

Thủ tướng: Bố trí ngân sách xử lý dứt điểm các trọng điểm đê xung yếu

Thời sự 14/07/2020 - 13:26

Cần ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm tập trung đầu tư xử lý dứt điểm các trọng điểm đê điều xung yếu.

Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh ngăn chặn, xử lý xe quá tải phá đê

Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh ngăn chặn, xử lý xe quá tải phá đê

Thời sự 14/07/2020 - 13:14

Theo Bộ NN-PTNT, tình trạng xe quá tải đi trên đê diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương. Có những tuyến đê mới được đầu tư sửa chữa, nâng cấp bị hư hỏng.

Nâng cấp thủy lợi Bắc Nghệ An: 11 điểm nghẽn tại dự án 5.000 tỷ

Nâng cấp thủy lợi Bắc Nghệ An: 11 điểm nghẽn tại dự án 5.000 tỷ

Thời sự Nông nghiệp 14/07/2020 - 13:10

Một dự án tầm cỡ với sự đồng hành của đối tác Nhật Bản tiềm năng hiển nhiên nhận được nhiều kỳ vọng lớn lao, tuy nhiên điều đó chỉ đúng về mặt lý thuyết.

Khó khăn khi triển khai các công trình khẩn cấp

Khó khăn khi triển khai các công trình khẩn cấp

Xã hội 14/07/2020 - 09:05

Hết sụt lún do khô hạn rồi đến mưa bão, nước biển dâng... là thực trạng của tỉnh Cà Mau hiện nay. Trong khi muốn triển khai các dự án tu sửa vướng trăm đường.

Đời xe lôi

Đời xe lôi

Phóng sự 14/07/2020 - 09:01

Xe lôi là hình ảnh của Nam Kỳ lục tỉnh trăm năm trước và giờ vẫn còn ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Bãi tập kết gỗ hàng nghìn m2 cháy dữ dội trong đêm

Bãi tập kết gỗ hàng nghìn m2 cháy dữ dội trong đêm

Xã hội 14/07/2020 - 06:15

Bãi tập kết gỗ của Công ty Hoa Đại, có địa chỉ tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trong đêm.

Quan hệ bất chính, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường bị cảnh cáo

Quan hệ bất chính, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường bị cảnh cáo

Xã hội 13/07/2020 - 21:31

Theo người tố cáo, mối quan hệ này đã kéo dài hơn một năm và là nguyên nhân chính gây đổ vở một gia đình.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại đặc biệt lớn

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại đặc biệt lớn

Thời sự 13/07/2020 - 20:01

Sau 3 ngày bị khởi tố ông Vũ Huy Hoàng, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án đất vàng Sabeco.

Bí thư Huyện ủy xin nghỉ hưu trước 5 năm

Bí thư Huyện ủy xin nghỉ hưu trước 5 năm

Xã hội 13/07/2020 - 17:22

Bí thư Huyện ủy Tây Giang Bh'riu Liếc có đơn xin nghỉ hưu trước 5 tuổi vì lý do sức khỏe và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chấp thuận.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

'Cán bộ thú y tâm sáng, vững nghề, giỏi chuyên môn'

Sáng 11/7, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thú y Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Nâng cấp thủy lợi Bắc Nghệ An: 11 điểm nghẽn tại dự án 5.000 tỷ

Nâng cấp thủy lợi Bắc Nghệ An: 11 điểm nghẽn tại dự án 5.000 tỷ

Một dự án tầm cỡ với sự đồng hành của đối tác Nhật Bản tiềm năng hiển nhiên nhận được nhiều kỳ vọng lớn lao, tuy nhiên điều đó chỉ đúng về mặt lý thuyết.

Nổ nồi hơi, chị tử vong, em nguy kịch

Nổ nồi hơi, chị tử vong, em nguy kịch

Trong quá trình làm bánh, bất ngờ nồi hơi phát nổ như bom, hậu quả khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch tại địa bàn thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đời xe lôi

Đời xe lôi

Xe lôi là hình ảnh của Nam Kỳ lục tỉnh trăm năm trước và giờ vẫn còn ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.