Thứ năm, 20/09/2018 10:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bế mạc kì họp thứ 7, QH khóa 13: Thúc bách nhiệm vụ từng Bộ trưởng

25/06/2014, 10:14 (GMT+7)

Trên 95% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Quốc hội (QH) về chất vấn và trả lời chất vấn tại kì họp thứ 7, QH khóa 13, theo đó QH giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, ngành…

Bế mạc kì họp thứ 7, QH khóa 13: Thúc bách nhiệm vụ từng Bộ trưởng

* Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân đoàn kết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Hạn chế đảo nợ

Nghị quyết QH cơ bản tán thành các giải pháp mà các thành viên của Chính phủ đã cam kết trước QH, tuy nhiên QH cũng đặt yêu cầu trách nhiệm đối với từng Bộ trưởng.

Trong lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng được giao nhiệm vụ thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh tài chính về nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép; tái cơ cấu nợ công theo hướng chuyển từ cơ cấu vay ngắn hạn sang vay dài hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài hơn; giảm bội chi ngân sách, hạn chế sử dụng vay mới để đảo nợ cũ; rà soát, đánh giá tổng thể nợ công, nợ của Chính phủ để có giải pháp cân đối vay và trả nợ.

Để làm tốt nhiệm vụ này Bộ Tài chính cần thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước và cân đối thu chi hợp lý tăng khả năng trả nợ của ngân sách nhà nước. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phát hiện, ngăn ngừa và xử lý tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, hoàn thuế sai, chuyển giá.

Ngoài ra, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ mang lại một nguồn vốn lớn nên QH cũng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng phương án sử dụng và quản lý nguồn vốn từ kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Chấn chỉnh việc mở trường ĐH tràn lan

Trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Nghị quyết QH yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT phải có biện pháp triển khai kịp thời Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Theo đó, Bộ GD-ĐT cần hoàn chỉnh Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trình QH xem xét, quyết định vào kỳ họp thứ 8 đồng thời nghiên cứu sửa đổi Luật Giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trình QH. Liên quan đến hiện tượng nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp, QH đề nghị Bộ trưởng Phạm Vũ Luận căn cứ vào kết quả dự báo lao động việc làm hàng năm để có định hướng đối với hoạt động tuyển sinh, đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Tiếp tục rà soát, có giải pháp chấn chỉnh tình trạng mở trường đại học và tuyển sinh tràn lan, nâng cao chất lượng đào tạo, đưa giáo dục đại học vào nền nếp.

Sửa các quy định trái pháp luật

Về nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Nghị quyết QH nêu rõ Bộ Tư pháp phải triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp mới. Theo đó, tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, xác định các quy định trái Hiến pháp để đình chỉ thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa Hiến pháp.

Bộ Tư pháp cần sớm nghiên cứu xây dựng trình Quốc hội dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất; đề cao trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tổ chức hướng dẫn, triển khai thi hành pháp luật.

Tăng cường phối hợp chống tham nhũng

Riêng đối với Tổng Thanh tra CP Huỳnh Phong Tranh, QH yêu cầu có biện pháp chỉ đạo kiên quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân gắn với triển khai thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

Cơ quan thanh tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm toán nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có biện pháp đẩy mạnh sự tham gia của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đối với những vụ, việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay đến cơ quan có trách nhiệm để thực hiện việc điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Có kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, bảo đảm xử lý đến cùng kết luận của cơ quan thanh tra.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận