Thứ ba, 25/06/2019 06:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bế mạc phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

12/01/2012, 10:01 (GMT+7)

Hôm qua 11/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII đã bế mạc sau hai ngày diễn ra phiên họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tại đây UBTVQH đã cho ý kiến lần hai về kết quả Giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.

Theo UBTVQH, từ năm 2005 đến năm 2010, tổng số văn bản được ban hành ở tất cả các cấp là 186.322 văn bản có chứa quy phạm pháp luật, trong đó Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành hơn 7.000 nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hơn 22.000 quyết định và chỉ thị; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành hơn 75.000 nghị quyết, quyết định và chỉ thị; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành hơn 78.000 nghị quyết, quyết định và chỉ thị.

Tuy nhiên, hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân vẫn còn một số hạn chế như hệ thống luật, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước ở địa phương; hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa thực sự được đặt ở vị trí quan trọng nhất và còn thiếu sự giám sát, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên từ các cơ quan cấp trên.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương còn bất cập do trình độ, khả năng cán bộ chuyên trách ở địa phương có hạn, vì vậy Nghị quyết cần nhấn mạnh hơn vai trò pháp chế trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Tổng kết ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho hay, báo cáo thẩm tra đã được nâng cấp, bổ sung và cơ bản nhận được nhất trí của các thành viên UBTVQH. Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát cần viết gọn, tập trung hơn, các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần sắp xếp lại hợp lý, ngắn gọn. Nghị quyết cần nêu rõ giao Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2004.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, UBTVQH và cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật với sự tham gia của các cơ quan liên quan, các đại biểu chuyên trách, các đại biểu Quốc hội khác thông qua các hội nghị trực tuyến, đảm bảo các dự án luật được xây dựng đúng kỹ thuật lập pháp, đạt chất lượng cao.

ĐỨC HIỆP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận