Thứ hai, 16/07/2018 08:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bệnh thán thư hại điều

14/12/2010, 10:09 (GMT+7)

Có những năm, điều kiện thời tiết thích hợp, thì bệnh phát triển rất mạnh, gây ảnh hưởng nặng tới năng suất và chất lượng điều.

Cây điều vừa dễ trồng, vừa không kén đất, phù hợp với điều kiện địa hình đất dốc, ít màu mỡ và khô hạn. Chi phí trồng điều cũng như công chăm sóc lại không nhiều, nên thích hợp với người ít vốn. Cây điều một thời được gọi là cây xóa đói giảm nghèo, nhưng hiện nay cây điều đã giúp nhiều hộ gia đình làm giàu, nếu biết áp dụng KHKT và thâm canh đúng cách.

Hàng năm nhu cầu xuất khẩu điều của Việt Nam rất lớn, nhưng việc đáp ứng của sản xuất còn rất hạn chế, do sản xuất điều ở Việt Nam còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó sâu bệnh là một trong những yếu tố chính. Thán thư là một loại bệnh phổ biến thường gặp trên cây điều. Có những năm, điều kiện thời tiết thích hợp, thì bệnh phát triển rất mạnh, gây ảnh hưởng nặng tới năng suất và chất lượng điều.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Trang 20 Báo NNVN số 248 ra ngày 14/12/2010)

TS NGUYỄN MINH TUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận