Thứ sáu, 17/08/2018 08:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

BHXH cải cách thủ tục hành chính đồng bộ, hiệu quả

07/12/2017, 08:01 (GMT+7)

Hôm qua (6/12), tại Vĩnh Phúc, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn truyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho lãnh đạo, các bộ Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

14-34-02_nh_2
Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổng hợp và Kiểm soát thủ tục hành chính, Ban Pháp chế BHXH Việt Nam trình bày tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và BHXH, BHYT;  tuyên truyền phổ biến những điểm thay đổi của chính sách về BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; chính sách BHYT của Việt Nam hiện nay; trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thông tin, truyền thông về chương trình BHXH, BHYT tiến tới BHYT toàn dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyên về BHXH, BHYT; giới thiệu những cải cách thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam nhằm giảm thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua.  

BHXH cải cách thủ tục hành chính đồng bộ

11 tháng đầu năm 2017, BHXH Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổng hợp và Kiểm soát thủ tục hành chính, Ban Pháp chế BHXH Việt Nam, cho biết: Công tác cải cách thủ tục hành chính BHXH Việt Nam tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp; thực hiện cải cách hồ sơ, quy trình, giảm bớt thủ tục kê khai thu nộp, giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT cho đơn vị, cá nhân có giao dịch với cơ quan BHXH; hạn chế tình trạng chậm, muộn, tồn đọng hồ sơ.

Tiếp tục đẩy mạnh các dự án về công nghệ thông tin, cung cấp môi trường vận hành hiện đại, an toàn, ổn định cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý, hiện đại hóa hoạt động của Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. 

Tháng 8 vừa qua, BHXH đã thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng với đầu số 1900969688 là đầu mối thông tin, các cán bộ ở trung tâm sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc về chính sách về BHXH, BHYT, Bảo hiểm tiết kiệm cho người dân và đơn vị sử dụng lao động.

Ngày 30/11 vừa qua, cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam phiên bản tiếng Anh ra đời nhằm cung cấp thông tin, tin tức, cập nhật chính về chính sách, chế độ BHXH, BHYT và hoạt động của BHXH Việt Nam cho người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, các đơn vị có yếu tố nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu về chính sách BHXH, BHYT ở Việt Nam.

Hiện nay, BHXH đang thực hiện cấp mã số BHXH cho người tham gia và là mã số duy nhất của mỗi người. Từ đó sẽ hạn chế được việc cấp trùng hoặc một người có rất nhiều sổ. Khi triển khai trên toàn hệ thống đã chấm dứt được vấn đề mượn hồ sơ tư pháp của nhau để làm việc.

“Một điểm được quan tâm trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính là đổi mới tác phong phục vụ. Nội dung này được các lãnh đạo BHXH Việt Nam quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức trên toàn hệ thống. Và chúng tôi đã có những buổi tập huấn, những văn bản chỉ đạo để làm sao đảm bảo đạo đức công vụ nghề nghiệp, chuyển đổi tác phong từ hành chính sang phục vụ để hạn chế thấp nhất về vấn đề khiếu nại của doanh nghiệp với cơ quan quản lý xã hội. Và chúng tôi đã thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính từ các trụ sở BHXH, cũng như niêm yết trên những trang web của địa phương và cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam”, bà Hường cho biết.  

Hoàn thành cấp sổ BHXH cho 13,4 triệu người

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến 31/10/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là gần 80 triệu người, trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 13,2 triệu người, BHTN là 11,4 triệu người, BHXH tự nguyện là hơn 220 nghìn người, BHYT là gần 80 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT hơn 85% dân số. 

Lũy kế đến hết tháng 10, tổng thu ước đạt 227.119 tỷ đồng (BHXH bắt buộc là 155.435 tỷ đồng, BHTN là 10.695 tỷ đồng, BHXH tự nguyện là 981 tỷ đồng, BHYT là 59.501 tỷ đồng), đạt 80,2% so với kế hoạch cả năm, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Toàn ngành đã giải quyết cho 111.731 người hưởng BHXH hàng tháng (tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016); 603.076 lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (tăng 18,5 % so với cùng kỳ năm 2016). BHXH Việt Nam đã giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 7.358.462 lượt người, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016. BHXH cũng đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT 138.9 triệu lượt người.  

Toàn ngành đã cấp sổ BHXH cho 13,4 triệu người, đạt 99,2% số người tham gia BHXH. Trong đó, đã bàn giao 6,55 triệu sổ (theo mã số BHXH), đạt 50,3%, tăng 1,62 triệu sổ (bằng 23,8%) so với thời điểm 30/9/2017; đồng thời, đã cấp 79,5 triệu thẻ BHYT.

H. GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận