Thứ hai, 18/06/2018 10:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

BHXH đối với cán bộ xã

25/11/2010, 12:00 (GMT+7)

Bạn Trương Thanh Hải ở Từ Sơn, Bắc Ninh xin hỏi:

Bố tôi tham gia quân đội và hiện đang hưởng chế độ bệnh binh. Khi về địa phương bố tôi tham gia công tác ở xã với các chức danh Xã đội trưởng, Phó Chủ tịch xã rồi Chủ tịch UBND xã. Từ khi tham gia công tác ở xã đến nay bố tôi chưa được đóng BHXH. Theo Nghị định 152, Nghị định 92 và Thông tư số 41 thì bố tôi có được tham gia đóng BHXH, nếu được thì có được truy nộp tiền BHXH để sau này hưởng chê độ hưu trí không?

Trả lời:

Trước hết bạn cần xem lại hiện bố bạn đang hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh hay hưởng trợ cấp mất sức lao động.

Nếu bố bạn đang hưởng trợ cấp mất sức lao động thì ngoài hưởng trợ cấp mất sức lao động bố bạn còn được hưởng 90% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm và không phải đóng BHXH, BHYT (điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 92) và theo điều 11 Nghị định 92 thì các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 điều 5 Nghị định 92 (cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động) không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Nếu bố bạn là người đang hưởng trợ cấp bệnh binh, sau đó lại có thời gian công tác ở xã như bạn đã nêu, các chức danh này đều thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì ngoài chế độ bệnh binh bố bạn còn được hưởng chế độ BHXH. Thời gian tính hưởng BHXH là thời gian đã đóng BHXH, thời gian công tác tính hưởng chế độ bệnh binh không được tính để hưởng BHXH (Thông tư số 41).

Đối chiếu với các quy định của pháp luật và theo trình bày của bạn thì từ khi tham gia công tác ở địa phương bố bạn chưa được đóng BHXH (luật quy định không phải đóng BHXH). Như vậy, có nghĩa là bố bạn là người đang được hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động (thời gian công tác trong quân đội) nên sau này tham gia công tác ở xã thì được hưởng 90% mức lương của bậc 1 chức danh hiện đảm nhiệm và vẫn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Sau này bố bạn không tham gia công tác ở xã nữa thì vẫn được hưởng trợ cấp mất sức lao động theo quy định.

Từ những quy định của pháp luật mà luật sư đã phân tích bạn kiểm tra lại các thông tin về chế độ của bố bạn (qua xã) để vận dụng vào trường hợp cụ thể của mình.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận