Chủ nhật, 25/08/2019 02:49 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bị phê bình vì chậm cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện tử

19/04/2019, 08:46 (GMT+7)

Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa ký công văn số 372/UBND-VP phê bình Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng TN- MT, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, Trưởng phòng Tư pháp; Chánh Thanh tra huyện vì chậm cung cấp thông tin phục vụ việc công khai lên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Theo đó, vào ngày 10/4, UBND huyện Ia Grai ban hành văn bản số 342/UBND-VP về việc yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp thông tin phục vụ công khai thông tin lên Cổng thông tin điện tử của huyện nhằm tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của địa phương. Tuy nhiên, sau đó, chỉ có mỗi Phòng Nội vụ thực hiện việc này, gây chậm trễ trong việc cập nhật các thông tin còn thiếu và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Gia Lai (quy định trước ngày 15/4/2019).

Chính vì vậy, ngoài phê bình thủ trưởng các phòng ban trên, UBND huyện Ia Grai còn yêu cầu các cán bộ này nghiêm túc thực hiện chỉ đạo trên. Phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND huyện đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm đối với các cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, vào ngày 2/4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ban hành công văn số 659/UBND-KGVX về việc tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử. Theo đó, để tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức tiếp cận thông tin cần thiết liên quan tới các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động số 1991/KH-UBND ngày 10/9/2018 về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo của tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, theo Sở TT- TT, toàn tỉnh chỉ có 7 đơn vị thực hiện đúng quy định gồm UBND tỉnh Gia Lai, Sở GT- VT, Sở Y tế, Sở TT- TT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở TN- MT. Các đơn vị, địa phương còn lại đều thực hiện chưa nghiêm túc việc này, ảnh hưởng tới chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, TX, TP cần quyết liệt chỉ đạo, chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình, đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định; khi được công dân, DN yêu cầu cung cấp thông tin thì phải nhanh chóng xử lý và cung cấp chậm nhất trong thời hạn 2 ngày, trừ những văn bản có tính chất mật theo quy định của pháp luật...

TÙY PHONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận