Thứ ba, 19/02/2019 05:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Định: 3,2 tỷ đồng xây dựng mô hình khuyến nông

18/12/2013, 10:50 (GMT+7)

Theo kế hoạch được duyệt, năm 2014 Trung tâm KN-KN Bình Định sẽ xây dựng 19 loại mô hình KN-KN, trong đó 13 loại mô hình trồng trọt, 7 loại mô hình chăn nuôi, 9 loại mô hình thủy sản với tổng kinh phí ngân sách tỉnh cấp trên 3,2 tỷ đồng...

Theo kế hoạch được duyệt, năm 2014 Trung tâm KN-KN Bình Định sẽ xây dựng 19 loại mô hình KN-KN, trong đó 13 loại mô hình trồng trọt, 7 loại mô hình chăn nuôi, 9 loại mô hình thủy sản với tổng kinh phí ngân sách tỉnh cấp trên 3,2 tỷ đồng (các mô hình KN thực hiện tại địa phương bằng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương đầu tư theo các chương trình, dự án sẽ được thực hiện theo hợp đồng giữa Trung tâm KN-KN Bình Định với Trung tâm KNQG).

Mỗi loại mô hình được xây dựng nhiều điểm trình diễn nhằm tăng cơ hội cho nông dân tiếp nhận và ứng dụng rộng rãi vào SX. Nội dung tập trung chuyển giao TBKT về giống mới, kỹ thuật canh tác, BVTV, thâm canh cây trồng, vật nuôi, SX theo hướng ATVSTP, an toàn dịch bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu...

Hiện các mô hình trồng trọt vụ ĐX 2013-2014 được Trung tâm KN-KN phối hợp Trạm KN các huyện triển khai đồng bộ, bảo đảm quy trình kỹ thuật ngay từ đầu.

TRẦN DUY KHẢ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận