Thứ bảy, 24/08/2019 05:50 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bình Định bổ nhiệm 50 cán bộ thiếu tiêu chuẩn

12/01/2018, 09:10 (GMT+7)

Đó là kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ sau khi trực tiếp kiểm tra 321 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm tại Bình Định.

16-44-07_so_tnmt
Sở TN-MT Bình Định, cơ quan từng có 6 PGĐ Sở

Thanh tra Bộ Nội vụ đã tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Bình Định, giai đoạn từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2017.

Kết quả kiểm tra trực tiếp 321 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho thấy, có 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, có 1 công chức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chưa qua thi nâng ngạch. Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo theo quy định.

Một đơn vị thuộc Sở NN-PTNT vượt 1 cấp phó so với quy định. Một số cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh chưa lưu đầy đủ các thành phần hồ sơ công chức; tài liệu liên quan đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của các cơ quan, đơn vị không được lưu giữ...

Về tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 52 hồ sơ được tiếp nhận không qua thi và 9 hồ sơ xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện cũng đã cho thấy có một số hồ sơ không đảm bảo theo quy định, 17 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, 1 công chức chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 1 trường hợp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng; một số trường hợp được tiếp nhận vào công chức không qua thi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xem xét tiếp nhận theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Bình Định còn sử dụng 300 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tiến hành rà soát đối với các trường hợp công chức đã được tiếp nhận không qua thi, thu hồi quyết định tuyển dụng nếu không đáp ứng yêu cầu; thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm ngạch đối với trường hợp chưa qua kỳ thi nâng ngạch.

Thực hiện đúng số lượng cấp phó theo quy định. Có biện pháp giải quyết dứt khoát 300 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, đến nay tỉnh Bình Định đã khắc phục được nhiều nội dung trong kết luận thanh tra. Trong quá trình đoàn làm việc, phát hiện sơ hở đến đâu thì UBND tỉnh Bình Định lập tức ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục đến đó, ngành nào còn tồn đọng thì sẽ xử lý dứt điểm.
VŨ ĐÌNH THUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận