Thứ hai, 23/09/2019 10:17 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bình Định chú trọng thu hút đầu tư vào KCN

08/01/2014, 10:01 (GMT+7)

Năm 2013, tỉnh Bình Định đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 1,025 tỷ USD.

Năm 2013, tỉnh Bình Định đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 1,025 tỷ USD.

Một góc Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Tính đến nay, tỉnh Bình Định có 54 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 1,626 tỷ USD, gồm 43 dự án 100% vốn nước ngoài và 11 dự án liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Khu Kinh tế Nhơn Hội và các KCN có 19 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1,48 tỷ USD; các KCN, CCN trên địa bàn còn lại trên địa bàn tỉnh có 34 dự án, tổng vốn đăng ký 139,43 triệu USD.

Năm nay, tỉnh Bình Định dự kiến tổ chức nhiều cuộc hội thảo, chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh và chính sách khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi khi đầu tư vào tỉnh.

Theo đó, tỉnh đề ra chỉ tiêu là toàn tỉnh thu hút được 45 - 60 nhà đầu tư trong và ngoài nước trên các lĩnh vực, với tổng mức đầu tư trực tiếp khoảng 400 triệu USD, chú trọng đầu tư trong KKT, KCN và CCN của tỉnh. Phối hợp vận động kêu gọi tài trợ từ 2 đến 3 dự án ODA, ưu tiên cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giáo dục và giao thông vận tải; từ 2 đến 3 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài ưu tiên cho lĩnh vực y tế, văn hóa - xã hội.

THIÊN Ý

Đang được quan tâm

Gửi bình luận