Chủ nhật, 24/06/2018 02:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Định: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiệu quả

21/09/2010, 10:58 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Bình Định cho biết, sau 10 năm (2001-2010) thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn, sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển khá toàn diện và luôn đạt mức tăng trưởng cao.

Cơ cấu nội bộ ngàng nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần giá trị sản xuất trồng trọt từ 71,5% năm 2001 xuống 56,95% năm 2010; tăng dần giá trị sản xuất chăn nuôi từ 25,9% năm 2001 lên 40,3% năm 2010 và dịch vụ từ 2,6% năm 2001 lên 2,8% năm 2010. Năng suất các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản tăng khá cao so với năm 2001; cụ thể, năng suất lúa năm 2009 đạt 53,1 tạ/ha, tăng 25,2% so với năm 2001; năng suất bắp đạt 49,1 tạ/ha, tăng 36,8%; mì 223,8 tạ/ha, tăng 120%; đậu phụng đạt 26,6 tạ/ha, tăng 72,7%, đậu nành đạt 16,4 tạ/ha, tăng 6,5%...

Ngoài ra, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tạo điều kiện phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Dịch vụ làm đất bằng máy chiếm 93%, gieo sạ bằng máy chiếm 64%, thu hoạch bằng máy chiếm 63%, đập tuốt lúa chiếm 90%, dịch vụ thủy lợi góp phần giải quyết nước tưới chủ động cho 87% diện tích gieo trồng cây hàng năm…

N. HÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận