Thứ bảy, 20/10/2018 04:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Định: Đưa vào sản xuất nhiều giống mía mới

09/11/2010, 09:58 (GMT+7)

Thời gian gần đây, Sở NN-PTNT Bình Định đã tập trung xây dựng mô hình, thu thập các giống mía mới đưa vào sản xuất, xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh mía như ươm giống trong túi bầu, trồng mía hàng đôi, sản xuất mía có tưới.

Kết quả đã đưa 3 giống mía mới vào sản xuất gồm các giống như R570, R579, K84-200 và sản xuất thử 3 giống K88-65, U thong 2, K88-92 với diện tích 93 ha. Trong các năm qua, ngành chức năng của tỉnh cũng đã xây dựng các mô hình trồng mía thâm canh với quy mô 73 ha, năng suất mô hình đạt từ 100-120 tấn/ha.

Kết quả mô hình đã lan tỏa rộng, hiện nay đã có 850ha/3.000 ha mía của tỉnh được áp dụng kỹ thuật thâm canh, đưa năng suất mía cây từ 46 tấn/ha năm 2006 lên 54 tấn/ha năm 2009.

N. HÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận