Thứ bảy, 15/12/2018 07:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung

11/02/2015, 09:48 (GMT+7)

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2015-2017, Bình Định sẽ củng cố 2 cơ sở giết mổ hiện có, đồng thời đầu tư xây dựng 13 cơ sở khác ở các địa phương trên địa bàn tỉnh với quy mô giết mổ khoảng 36 con bò, 1.260 con heo và 10.000 con gia cầm/ngày đêm.

Giai đoạn 2018-2020 Bình Định sẽ xây dựng mới thêm 11 cơ sở nữa; đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 26 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung với quy mô công suất giết mổ khoảng 84 con bò, 2.530 con heo và 15.700 con gia cầm/ngày đêm; tỉ lệ thịt gia súc gia cầm qua các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát đạt khoảng 90%.

VŨ ĐÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận