Thứ năm, 21/06/2018 08:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Định tiến độ chậm

11/04/2013, 09:40 (GMT+7)

Vừa qua, ông Lê Huy Ngọ, cố vấn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM đã làm việc với UBND tỉnh Bình Định về công tác triển khai xây dựng NTM.

Vừa qua, ông Lê Huy Ngọ, cố vấn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM đã làm việc với UBND tỉnh Bình Định về công tác triển khai xây dựng NTM.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Bình Định, toàn tỉnh có 124 xã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Trong đó, có 27 xã hoàn thành xây dựng NTM đến năm 2015 và 64 xã sẽ hoàn thành xây dựng NTM đến năm 2020. Đến nay, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực, làm chuyển biến đáng kể bộ mặt nông thôn. Trong công tác lập quy hoạch, đã có 50% số xã xây dựng NTM đến năm 2020 hoàn thành đồ án quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các xã còn lại đang gấp rút thực hiện để hoàn thành phê duyệt vào tháng 5 tới. Đồng thời, toàn tỉnh đã có 12 xã đã tiến hành lập xong đề án xây dựng NTM, triển khai công tác đầu tư vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất.

Ông Lê Huy Ngọ (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bình Định cũng đã đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương cần có quy định thống nhất, cụ thể bộ máy chỉ đạo, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ Trung ương đến địa phương; làm cơ sở để các địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo ở các cấp.

Về nguồn vốn triển khai xây dựng NTM, hằng năm Trung ương cần xem xét tăng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình xây dựng NTM của tỉnh để đảm bảo nguồn lực hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Chính phủ cần ban hành cơ chế đầu tư đặc thù cho các xã xây dựng NTM và chỉ đạo hướng dẫn lồng ghép đầu tư các chương trình, dự án hiện có để hỗ trợ các xã thực hiện.

Ông Lê Huy Ngọ cho rằng, tuy Bình Định đã đạt được những kết quả nhất định nhưng nhìn chung tiến độ triển khai Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Để đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trong thời gian tới, các thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh, các ngành chức năng cần tổ chức bám sát cơ sở, địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương xây dựng NTM. Tổ chức rà soát lại các tiêu chí xây dựng NTM tại từng xã, triển khai làm tốt công tác quy hoạch chung và xây dựng đề án xây dựng NTM sát với đặc điểm từng địa phương.

Đồng thời, tập trung các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng, y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường... theo các tiêu chí về xây dựng NTM.

N. HÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận