Thứ tư, 15/08/2018 08:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Phước: Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

05/02/2018, 08:28 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bình Phước trong buổi họp, đánh giá đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

17-02-04_hop-dnh-gi-hot-dong-cntt-binh-phuoc
Toàn cảnh buổi họp, đánh giá hoạt động CNTT của tỉnh Bình Phước

Theo báo cáo, năm 2017 hạ tầng kỹ thuật CNTT và ứng dụng CNTT trong tỉnh tiếp tục tăng so với năm 2016. Hiện 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã đã có mạng nội bộ (LAN); 24 sở, ngành và 6 huyện, thị xã kết nối mạng diện rộng (WAN), 54,5% cấp huyện thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước với tốc độ cao phục vụ truy cập internet và các phần mềm dùng chung tại cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ công chức (CBCC) cấp tỉnh, 95% CBCC cấp huyện và 70% CBCC cấp xã, phường được trang bị máy tính.

Với 15 điểm cầu truyền hình, trong năm 2017, tỉnh đã tổ chức được 14 cuộc họp trực tuyến. Hệ thống thư điện tử đã cấp 4.833 hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, qua đó nâng tỷ lệ cán bộ sử dụng hộp thư điện tử đạt 60%. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ TTTT, tỉnh đã triển khai lắp đặt đường truyền cáp quang, truyền số liệu chuyên dùng đến 310 cơ quan, đơn vị. Hiện nay có 24 cơ quan cấp tỉnh và 11 huyện, thị xã có trang thông tin điện tử kết nối vào cổng thông tin điện tử của tỉnh.

HỒNG THUỶ - HÀ ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận