Thứ bảy, 23/06/2018 10:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Phước: Tạo việc làm cho 20.000 lao động

09/09/2014, 08:30 (GMT+7)

Tuy nhiên, nguồn vốn và dư nợ cho vay của các chương trình giải quyết việc làm, SXKD vùng khó khăn còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Bình Phước, trong năm 2013 và 7 tháng đầu năm 2014, nguồn vốn tín dụng chính sách của tỉnh đã giúp cho hơn 52.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu vùng xa được vay vốn SX, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo; tạo việc làm ổn định cho gần 20.000 lao động nhàn rỗi; 3.445 học sinh, sinh viên được cấp tín dụng để yên tâm tiếp bước đến trường...

Tuy nhiên, nguồn vốn và dư nợ cho vay của các chương trình giải quyết việc làm, SXKD vùng khó khăn còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

BP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận