Thứ tư, 24/04/2019 04:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bình Phước: Tiến độ xây dựng NTM còn chậm

05/01/2012, 09:22 (GMT+7)

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng NTM tỉnh Bình Phước cho biết, trong số 92 xã thực hiện xây dựng NTM thì có 61 xã chỉ đạt từ từ 1 đến 5 tiêu chí; 27 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Đặc biệt có hai xã chưa đạt được tiêu chí nào là Đức Hạnh và Phú Trung (huyện Bù Gia Mập).

Theo kết quả rà soát, nguyên nhân đạt thấp là do Bình Phước là tỉnh nông nghiệp, hạ tầng nông thôn như điện, đường giao thông, trường học, y tế… còn nhiều yếu kém. Công tác triển khai lập quy hoạch chậm do năng lực đội ngũ cán bộ xã hạn chế, còn trông chờ, ỷ lại vào đơn vị tư vấn; các văn bản hướng dẫn còn quá chậm.

Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước chưa đạt hiệu quả cao, điển hình như các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa thật sự tích cực tham gia quá trình xây dựng NTM.

Để tháo gỡ khó khăn Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã đề xuất với UBND tỉnh có cơ chế phù hợp để tăng cường nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM; hỗ trợ các huyện trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có từ 20% số xã trở lên đạt NTM và đến năm 2020 đạt 50%.

QUANG HƯNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận