Thứ bảy, 22/09/2018 06:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Thuận chung sức chung lòng

12/08/2011, 10:41 (GMT+7)

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận chính thức phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM".

Xây dựng NTM đã bê tông đường giao thông nông thôn sạch đẹp

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận chính thức phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM".

Theo đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong lãnh đạo và toàn thể nhân dân. Hiểu rõ những nội dung, tiêu chí xây dựng NTM hiện nay, tạo nên sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai đồng bộ nội dung và các giải pháp xây dựng NTM với các đề án, lộ trình và bước đi phù hợp với tình hình thực tế ở những địa phương được tỉnh và huyện chọn xây dựng NTM.

Trong năm 2011, toàn tỉnh Bình Thuận phấn đấu có 96 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc khảo sát hiện trạng, lập đồ án quy hoạch xây dựng NTM. Năm 2011 - 2012 hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng NTM cho 96 xã, phường, thị trấn. Phấn đấu đến năm 2015 có 21 xã, phường, thị trấn trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn xây dựng NTM.

Hướng phấn đấu của tỉnh Bình Thuận về xây dựng NTM là xây dựng một nền nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Sản xuất hàng hóa lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Đợt phát động phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng NTM” tại Bình Thuận chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2011 - 2015; giai đoạn 2  từ năm 2016 - 2020. Kết thúc mỗi giai đoạn sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Đồng thời biểu dương những địa phương thực hiện tốt phong trào, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu về xây dựng NTM.

ĐỖ KHẮC THỂ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận