| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 14/04/2021 - 02:03

Xã hội

Bộ Giao thông vận tải đưa bộ phận một cửa vào hoạt động chính thức

Thứ Ba 02/07/2019 - 13:30

Sáng 2/7, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức lễ khai trương đưa Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ vào hoạt động chính thức.

Mô hình này có nhiều đổi mới so với cách thức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay, trong đó người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước, họ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa; việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra khu vực một cửa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, thủ tục hành chính phải được công khai minh bạch ở văn phòng một cửa. Các cơ quan đơn vị liên quan cần tiếp tục nghiên cứu tinh gọn trình tự, thủ tục, hồ sơ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng biểu dương Văn phòng Bộ GTVT và Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ GTVT tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về vật chất, nhân sự và đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin để buổi Lễ thành công và người dân, doanh nghiệp sớm được phục vụ nhanh, chính xác, hiệu quả.

Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Trí Đức khẳng định, sau sự kiện này, người dân, doanh nghiệp sẽ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.

Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, có sự tham gia giám sát chặt chẽ không chỉ của các cơ quan, quản lý nhà nước mà cả người dân, doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT áp dụng hoạt động một cửa tại cơ quan Bộ. Mô hình này có nhiều đổi mới so với cách thức giải quyết thủ tục hành chính hiện nay, trong đó người dân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của cơ quan nhà nước, họ chỉ phải thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/bo-giao-thong-van-tai-dua-bo-phan-mot-cua-vao-hoat-dong-chinh-thuc-d246023.html