Thứ tư, 20/06/2018 05:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bộ NN – PTNT quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu

20/12/2017, 14:22 (GMT+7)

Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ NN – PTNT vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 222 cán bộ chủ chốt, Bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ ở khu vực phía Bắc.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương sáu thể hiện những chủ trương, quan điểm, đướng lối quan trọng của Đảng ta nhằm mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII và các năm tiếp theo. Những chủ trương đó sẽ tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống kinh tế-xã hội đất nước, tác động mạnh mẽ đến từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Bí Thư Đảng ủy Bộ NN - PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Thắng yêu cầu các cán bộ chủ chốt của Bộ, ngành nghiêm túc, tự giác học tập, nghiên cứu để hiểu rõ nội dung của Nghị quyết và cụ thể hóa vào hoạt động thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và từng vị trí công tác của mỗi đồng chí. Các cấp ủy đảng thực hiện tốt việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt sẽ quán triệt toàn bộ các Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ.

THIỆN NHÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận