Thứ ba, 19/02/2019 05:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bộ NN-PTNT đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

02/12/2011, 10:42 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát vừa có văn bản chỉ đạo:

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về việc đẩy mạnh qua các phương tiện thông tin, đồng thời đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc hàng ngày. Lấy kết quả làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ thuộc đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy Bộ NN-PTNT về việc triển khai chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát, tham mưu để Bộ xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, hoàn thành trong tháng 1/2012.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận