Thứ hai, 28/05/2018 10:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bộ NN- PTNT được công nhận DN nông nghiệp công nghệ cao

09/11/2010, 09:44 (GMT+7)

Theo Quyết định 69/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 20/12/2010, Bộ NN- PTNT là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận (GCN) doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC).

GCN này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Quyết định nêu rõ, trong hồ sơ đề nghị cấp GCN doanh nghiệp NNƯDCNC phải có bản thuyết minh DN đã đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

DN sẽ bị thu hồi GCN doanh nghiệp NNƯDCNC nếu vi phạm một trong các điều cấm của Luật Công nghệ cao; hoặc trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp GCN mà DN không hoạt động; hoặc DN này đã giả mạo hồ sơ đề nghị cấp GCN;...DN đã bị thu hồi GCN sẽ không được xem xét cấp lại GCN trong thời gian 3 năm kể từ ngày bị thu hồi.

PV- ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận