Thứ năm, 13/12/2018 08:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bộ NN-PTNT kiểm tra công tác CCHC 2012

14/11/2012, 11:43 (GMT+7)

Triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Bộ NN-PTNT đã tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại 8 đơn vị thuộc Bộ.

Triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ giai đoạn 2011 - 2015 đến 2020 và kế hoạch CCHC năm 2012, Bộ NN-PTNT đã tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại 8 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Trồng trọt, Cục Thú y, Cục BVTV, Trung tâm Tin học & thống kê, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp.

Tại các đơn vị được kiểm tra, ngoài việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện CCHC (6 lĩnh vực), Đoàn đã tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC của đơn vị; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của đơn vị; việc triển khai xây dựng kế hoạch năm 2012 của đơn vị; tình hình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo của đơn vị; tổ chức triển khai tuyên truyền CCHC của đơn vị, công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính.

Đoàn cũng đã kiểm tra tình hình bố trí nhân lực, kinh phí và thực hiện kinh phí cho công tác CCHC tại các đơn vị; tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị; tổ chức triển khai xây dựng, áp dụng ISO của các đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua ISO của đơn vị.

Đây là hoạt động nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác CCHC; đồng thời giám sát tiến độ và đánh giá chất lượng thực hiện nội dung, nhiệm vụ CCHC của các đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch hoạt động năm 2012. Thông qua việc kiểm tra nhằm phát huy ưu điểm, tiến bộ, sáng kiến CCHC, phát hiện những mặt còn hạn chế, tồn tại, để tìm nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của đơn vị và của Bộ.

Qua kiểm tra công tác CCHC tại 8 đơn vị đại diện cho các Tổng cục, các Cục, các Trung tâm, các Ban quản lý dự án, Đoàn có nhận xét, đánh giá về ưu điểm, tồn tại và kiến nghị cụ thể để các đơn vị triển khai thực hiện tốt hơn công tác CCHC trong thời gian tới.

TỪ NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận