Thứ hai, 20/01/2020 06:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bộ NN-PTNT phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020

11/12/2019, 10:52 (GMT+7)

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn vừa ban hành kế hoạch phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.

Năm 2020 Bộ NN-PTNT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành.

Mục tiêu nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN-PTNT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ NN-PTNT sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nội bộ cơ quan nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng kỹ thuật  và bảo đảm an toàn thông tin.

Kế hoạch cũng ban hành các giải pháp triển khai, bao gồm: Giải pháp môi trường chính sách, tài chính, gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính và tổ chức, triển khai, từng bước áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ.

Bên cạnh đó, căn cứ thực tế, tình hình triển khai để thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử như Điện toán đám mây (Cloud Computing), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT), Dữ liệu lớn (Bigdata), phát triển ứng dụng trên các nền tảng di động (mobility),...

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận