| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 05/12/2020 - 09:43

Thời sự Nông nghiệp

Bộ NN-PTNT tập huấn công tác Thi đua khen thưởng

Thứ Tư 14/08/2019 - 12:00

Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT tham gia tập huấn.  

Ông Nguyễn Sông Thao đánh giá cao một số kết quả triển khai công tác thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và của Bộ NN-PTNT đang triển khai và một số trọng tâm công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới; ngày 14/8 tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua - khen thưởng.

Ông Nguyễn Sông Thao - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao một số kết quả triển khai công tác thi đua khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Nhận thức trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị được nâng cao; Hệ thống cơ chế chính sách, quy chế, quy định thi đua khen thưởng được xây dựng hoàn thiện; phong trào thi đua yêu nước được phát động, tổ chức triển khai sâu rộng, nhiều phong trào có sức lan tỏa, hiệu quả thiết thực, được đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tích cực tham gia gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành; chất lượng khen thưởng được nâng lên kịp thời, chặt chẽ, khen đúng người, đúng thành tích, hướng quan tâm nhiều đến đối tượng là lao động trực tiếp.

Tuy nhiên, ông Thao cũng chỉ ra những tồn tại về công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị. Một số cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, chưa quan tâm chỉ đạo, còn hình thức chiếu lệ.

Hệ thống cơ chế chính sách chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được thực tiễn các loại hình cơ quan, đơn vị. Tính lan tỏa của phong trào thi đua một số nơi chưa cao, chưa rộng khắp.

Công tác khen thưởng một số nơi có lúc chưa kịp thời chủ động, chưa đúng với thành tích đạt được, chưa quan tâm nhiều đến khen thưởng chuyên đề, đột xuất…

200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT tham dự hội nghị.

Hội nghị tập chung vào ba chuyên đề: Phổ biến những chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua khen thưởng. Những quy định của Bộ về quản lý công tác thi đua khen thưởng; Hướng dẫn một số nội dung về xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, nội dung, cách trình bày báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng.

Hội nghị tập huấn đã hướng dẫn triển khai một số quy định của Bộ NN-PTNT về công tác thi đua khen thưởng đang được áp dụng thực hiện và một số trọng tâm công tác cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/bo-nn-ptnt-tap-huan-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-d248980.html

Báo Nông Nghiệp