Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 21/09/2020 - 12:30

Chính trị

Bộ Quốc phòng tập trung cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp quân đội

Thứ Sáu 25/10/2019 - 20:00

Ngày 24/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn đối với các doanh nghiệp quân đội (DNQĐ).

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện các đơn vị, DNQĐ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước, thời gian qua Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện 3 đề án tổng thể sắp xếp DNQĐ, hoàn thành cổ phần hoá 32/67 doanh nghiệp; thoái vốn 11/23 công ty cổ phần.

Quá trình thực hiện tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng đạt kết quả tốt; giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động.

Các quy định về quản lý doanh nghiệp, cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNQĐ đã được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động của DNQĐ, bảo đảm tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Công tác cổ phần hoá nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị tại doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Sau cổ phần hoá hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Tuy nhiên, cơ chế chính sách đối với cổ phần hoá, thoái hoá vốn các DNQĐ có nhiều vướng mắc, nhiều doanh nghiệp tồn đọng về tài chính, một số công ty cổ phần hoạt động kém hiệu quả, do đó việc thực hiện các đề án sắp xếp, đổi mới DNQĐ còn chậm so với kế hoạch.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tập trung triển khai quyết liệt công tác cổ phần hoá, thoái vốn DNQĐ, trong đó tập trung rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng; đánh giá thực trạng tài chính của từng doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá, thoái vốn; xử lý công tác chính sách bảo đảm ổn định, phát triển.

Thượng tướng Trần Đơn biểu dương các đơn vị, DNQĐ đã thực hiện tốt việc cổ phần hóa trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các đơn vị, DNQĐ trong thời gian tới khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn phải giữ vững ổn định, sau khi cổ phần hoá tiếp tục phát triển tốt

Thượng tướng đề nghị các đơn vị thực hiện triệt để, kiên quyết theo tinh thần chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương; xử lý tồn đọng tài chính, thanh toán các khoản nợ; không để thất thoát vốn Nhà nước; giải quyết tốt chính sách đối với người lao động; xử lý tài chính tồn đọng đối với các doanh nghiệp.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/bo-quoc-phong-tap-trung-co-phan-hoa-thoai-von-doanh-nghiep-quan-doi-d251768.html