Thứ bảy, 25/01/2020 02:24 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Bổ sung 27 loài vào danh sách thực, động vật nguy cấp, quý, hiếm

18/07/2019, 13:56 (GMT+7)

Voọc bạc trường sơn, Vượn má vàng trung bộ, Thằn lằn cá sấu… được bổ sung vào danh sách mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Chim công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo đó, Nghị định 64/2019/NĐ-CP đã sửa đổi Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cụ thể, nâng số loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ từ 17 lên 28 loài.

Trong đó bổ sung một số loài như: Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng), Hoàng liên gai lá dài, Hoàng liên gai lá mốc, Lan hài chai (Lan vân hài), Lan hài xanh, Lan hài chân tím, Lan hài trân châu …

Nâng số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ 83 loài lên 99 loài, bằng việc bổ sung thêm một số loài vào danh sách này như: Voọc bạc trường sơn, Vượn má vàng trung bộ, Vượn siki, Công, Trĩ sao, Rẽ mỏ thìa, Choắt mỏ vàng, Tắc kè đuôi vàng, Thằn lằn cá sấu …

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận