Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 04/08/2020 - 00:33

Kinh tế

Bổ sung chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề

Thứ Sáu 05/06/2020 - 13:50

Đó là một nội dung quan trọng của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP vừa ban hành, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định thêm 03 trường hợp được coi là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Lê Tuấn.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định thêm 03 trường hợp được coi là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Lê Tuấn.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Bổ sung thêm 03 trường hợp được coi là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 61 quy định, đối tượng tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp được bổ sung thêm 03 trường hợp được coi là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là:

Người lao động (NLĐ) đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội (BHXH).

NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, việc nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và được xác nhận trên sổ BHXH.

NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị, không bắt buộc phải hưởng trợ cấp BHXH.

Thời gian đóng BHTN được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung. Trường hợp NLĐ đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) sau khi chấm dứt hưởng TCTN mới được cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN thì thời gian này được xác định là thời gian đóng nhưng chưa hưởng TCTN.

Bổ sung chế độ BHTN

Số lao động cắt giảm để đáp ứng điều kiện được hỗ trợ: Từ 30 lao động trở lên đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có sử dụng dưới 200 lao động; Từ 50 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng từ 200 – 1.000 lao động;  Từ 100 lao động trở lên đối với NSDLĐ có sử dụng trên 1.000 lao động. Không kể lao động giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 01 tháng.

Khi thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh được coi là bất khả kháng để được hỗ trợ.

Phí tư vấn, giới thiệu việc làm do Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH quy định từ Quỹ BHTN cho người lao động.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định người lao động nhận quyết định hưởng TCTN sau 03 ngày làm việc. Ảnh:  Đinh Tùng.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định người lao động nhận quyết định hưởng TCTN sau 03 ngày làm việc. Ảnh:  Đinh Tùng.

Chế độ trợ cấp thất nghiệp được sửa đổi, bổ sung quy định về giấy tờ xác nhận việc chấm dứt HĐLĐ/HĐLV trong hồ sơ đề nghị hưởng TCTN. Hình thức giấy tờ xác nhận bao gồm bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

Giấy tờ xác nhận đối với trường hợp là người quản lý DN, quản lý HTX là: Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc DN/HTX giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm đối với các chức danh được bổ nhiệm đối với trường hợp người lao động là người quản lý DN, quản lý HTX.

Đối với trường hợp người lao động không có các giấy tờ về việc chấm dứt HĐLĐ do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì Sở LĐ-TBXH hoặc BHXH cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư (Sở KHĐT) xác nhận.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản, Sở KHĐT phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thực hiện xác minh và có văn bản trả lời để Sở LĐTBXH/BHXH có căn cứ giải quyết quyền lợi cho người lao động.

NLĐ nhận quyết định hưởng TCTN sau 03 ngày làm việc. Trong thời hạn 03 ngày làm việc ghi trên phiếu hẹn trả kết quả nếu NLĐ có thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm về lý do không thể đến nhận thì không bị hủy quyết định hưởng TCTN.

Quy định về chấm dứt hưởng  trợ cấp thất nghiệp

Chấm dứt hưởng TCTN khi đã giao kết HĐLĐ/HĐLV theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.  Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ/HĐLV.

Chấm dứt hưởng TCTN khi có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp NLĐ là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký DN đối với trường hợp NLĐ là chủ doanh nghiệp. Ngày mà NLĐ được xác định có VL là ngày NLĐ thông báo với TTDVVL v/v hộ kinh doanh hoặc DN bắt đầu hoạt động kinh doanh.

NLĐ bị chấm dứt hưởng TCTN thuộc các trường hợp có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ 12 tháng trở lên nhưng không thực hiện thông báo với TTDVVL theo quy định thì thời gian đóng tương ứng với thời gian hưởng TCTN mà NLĐ chưa nhận không được bảo lưu. NLĐ đang trong thời gian hưởng TCTN mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng TCTN thì được chuyển hưởng TCTN.

Hỗ trợ học nghề

NLĐ đang hưởng TCTN mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng TCTN thì vẫn được hỗ trợ học nghề

Khóa đào tạo nghề đã khai giảng trước thời điểm ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng tối đa không quá 01 tháng kể từ ngày ban hành quyết định thì NLĐ vẫn được hỗ trợ khi tham gia khóa học nghề đó nếu cơ sở đào tạo nghề nghiệp đảm bảo dạy bù đầy đủ kiến thức của khoảng thời gian trước khi NLĐ tham gia học nghề. Thời hạn ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề trong không quá 20 ngày làm việc.

Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm thu hồi tiền hưởng các chế độ BHTN sai quy định hoặc ban hành và chuyển quyết định hủy hưởng TCTN, chấm dứt hưởng TCTN, tạm dừng hưởng TCTN không đúng thời hạn.  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc thực hiện thu hồi trong trường hợp nguyên nhân dẫn đến thu hồi không phải do cơ quan thực hiện BHTN

BHXH có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi do chi trả các chế độ BHTN không đúng theo quyết định hưởng hoặc không đúng thời hạn quy định hoặc thu BHTN không đúng dẫn đến việc giải quyết hưởng sai. 

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/bo-sung-che-do-bao-hiem-that-nghiep-ho-tro-hoc-nghe-d265785.html