Thứ ba, 19/02/2019 03:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bổ sung một số chính sách phát triển rừng sản xuất

19/12/2011, 13:19 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015. Theo đó, quyết định sửa đổi một số điểm Điều 5 về hỗ trợ đầu tư trồng rừng và khuyến lâm; khoản 2 điều 7 quy định về hỗ trợ đầu tư trồng và quản lý rừng giống, vườn giống; khoản 4 điều 8 quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao; sửa đổi khoản 5 điều 9 quy định về hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống như sau; điều 10 quy định về hỗ trợ đầu tư đường lâm nghiệp; điều 11 quy định về hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm đã chế biến ở vùng Tây Bắc; khoản 3 điều 12 quy định về nguồn vốn hỗ trợ đầu tư.

Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: hỗ trợ 300.000 đồng/ha trong 4 năm nếu trồng rừng tại các xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ mức 150.000 đồng/ha trong 4 năm nếu trồng rừng tại các xã còn lại. Hỗ trợ một lần: chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng rừng 150.000 đồng/ha; chi phí lập thẩm định duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất 45.000 đồng/ha; chi phí cấp chứng chỉ rừng bền vững 100.000 đồng/ha.... Đối với trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao, mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước là 2,25 tỷ đồng cho một trung tâm giống. Mức hỗ trợ trung bình đối với vườn ươm xây dựng mới là 300 triệu đồng, vườn ươm xây dựng mới ở các xã biên giới được hỗ trợ theo mức vốn dự án được duyệt; đối với vườn ươm cải tạo, nâng cấp, mức hỗ trợ không quá 75 triệu đồng một vườn ươm. Các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng và tre luồng trên địa bàn thuộc các tỉnh vùng Tây Bắc được Nhà nước hỗ trợ dầu tư và hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm trong 5 năm đầu tiên tính từ khi nhà máy bắt đầu sản xuất, mức hỗ trợ là 1.500 đồng/tấn/km. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2012.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận