Thứ ba, 19/06/2018 03:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bổ sung quy định về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

31/05/2010, 09:52 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Lâm ở Yên Bái xin hỏi luật gia:

Vợ tôi bị tai nạn lao động từ năm 2006, hiện đang hưởng trợ cấp lao động.  Đầu năm 2009 do vết thương tái phát phải đi giám định lại và đang hưởng trợ cấp theo quy định. Nay tôi muốn biết rõ hơn cụ thể  các quy định của pháp luật về các chế độ này, áp dụng cho vợ tôi. Mong luật sư giúp đỡ. 

Trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH; Nghị định 152 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH và Thông tư số 19 ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152 thì chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được bổ sung như sau:

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khi thương tật, bệnh tật tái phát theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 20 Nghị định 152 được hướng dẫn như sau:

+ Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần theo quy định của pháp luật về BHXH trước ngày 1/1/2007:

- Trường hợp sau khi giám định lại có mức suy giảm khả năng lao động dưới 31% thì được hưởng mức trợ cấp một lần theo quy định như sau:

+ Mức suy giảm khả năng lao động trước khi giám định lại từ 5% đến 10% nếu khi giám định lại kết quả từ 10% trở xuống thì không được hưởng khoản trợ cấp một lần mới; từ 11% đến 20% thì được trợ cấp một lần 4 tháng lương tối thiểu chung; từ 21% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần 8 tháng lương tối thiểu chung.

+ Mức suy giảm khả năng lao động trước khi giám định lại từ 11% đến 20% nếu sau khi giám định lại kết quả từ 20% trở xuống thì không được hưởng khoản trợ cấp một lần mới; từ 21% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần 4 tháng lương tối thiểu chung.

+ Mức suy giảm khả năng lao động trước khi giám định lại từ 21% đến 30% nếu sau khi giám định lại kết quả từ 30% trở xuống thì không được hưởng khoản trợ cấp một lần mới.

- Trường hợp sau khi giám định lại có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Mức hưởng theo quy định tại điểm b khoản 4 Thông tư này.

Vì mức trợ cấp quy định được hưởng theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động nên anh cần tìm đọc Thông tư số 19 để đối chiếu với thương tật của vợ anh.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận